fbpx skip to Main Content

Agurkepanik eller mangel på kontrol

Snart en måned efter udbruddet af den farlige VTEC-bakterie har myndighederne stadig ikke fundet smittekilden. Længe mente man, at bakterien var blevet spredt rundt i Europa gennem spanske agurker. Dette resulterede i den såkaldte agurkepanik, hvor agurker blev kasseret af supermarkederne i hele Europa. Senere har det vist sig at…

EU-regler forsvarede Burger King’s kræftbøffer

Burger King's "flammegrillede burgere af 100 procent oksekød" kan være så kræftfremkaldende, at mange tusinde burgerspisende danskere har været udsat for sundhedsfare. Det konkluderede Fødevarestyrelsen efter gentagne gange i 2009 og 2010 at have fundet et alt for højt indhold af nogle giftige kemiske forbindelser i Burger Kings bøffer. Men…

Radioaktivt bestrålede fisk på vej til EU

EU-parlamentets udvalg for fødevaresikkerhed behandlede i går en gennemførelsesretsakt fra Kommissionen om foder og fødevarer fra Japan efter ulykken i Fukushima. Her blev Kommissionens forslag stærkt kritiseret for at være for lempeligt, samt for at følge 25 år gamle reguleringsniveauer. Mens resten af verden følger Japans tilladte niveauer, foreslår Kommissionen,…

Ny forskning kritiserer EU’s GMO-vurderinger

EUs risikovurderinger af GMO-fødevarer, som foretages af myndigheden for fødevaresikkerhed EFSA, udsættes for hård kritik i ny artikel offentliggjort i Enviromental Science Europe, fortæller nyhedsportalen Altinget.dk i dag. Forfatterne er et hold forskere, som har foretaget en grundig gennemgang af tidligere undersøgelser af vurderingerne. EFSAs kriterier for risikovurderinger er forældede,…

EU truer dansk salmonella-forbud

Fødevareminister Henrik Høegh er i dag til møde i EUs Stående Komite for Fødevarekæden og Dyresundhed, som skal behandle et forslag fra EU-Kommissionen om forbud mod de to farligste salmonella-bakterier i kyllinge-, hønse- og kalkunkød. I dag forbyder dansk lovgivning alle salmonella-bakterier i fjerkræ. Spørgsmålet er om Danmark må opretholde…

Indfør importforbud mod dioxinfoder

MEP Søren Søndergaard spurgte allerede i sidste uge fødevareminister Henrik Høeg, om det kan garanteres, at dioxin-forgiftede æg fra Tyskland ikke er nået Danmark i direkte eller indirekte form samt oplyse, hvilke initiativer ministeren vil tage, inklusiv i EU, for at forhindre at det sker fremover. Søndag meddelte Fødevarestyrelsen så,…

Garanti mod dioxin-forgiftede æg?

Reglerne for EUs indre marked svækker nationale fødevaremyndigheders mulighed for, at sikre landes indbyggere mod import af sundhedsskadelige fødevarer. Det har ikke mindst betydning på æggeområdet, hvor danske æg f.eks. i en årrække har været salmonella-fri, men hvor danske myndigheder ikke kan sikre mod import af salmonella-æg fra EU-lande. Nu…

EU-kovending om fødevaremærkning

16. juni besluttede et flertal i EU-parlamentet at overhøre forbrugerorganisationernes modstand mod en vildledende GDA-mærkningsordning for fødevarer. Flertallet ville gøre GDA obligatorisk i alle medlemslande. ”I EU kommer markedet før mennesket, og det er en kamp op af bakke at sikre forbrugernes rettigheder. Det blev bekræftet i dagens afstemninger, hvor…

Lad ikke EU stoppe bisphenol A-forbud

En række repræsentanter for partierne Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har i dag fremsat et forslag i Folketinget om, at regeringen skal indføre ”et totalt stop for brug af og salg af produkter som indeholder stoffet bisphenol A og som kommer i kontakt med fødevarer”, indtil EU gør det.…

EU-kommissionen vil tillade import af klonede fødevarer

EU-kommissionen har fremlagt planer om indførelsen af et midlertidigt forbud mod kloning af dyr til fødevareproduktionen i EU. Forbuddet vil imidlertid ikke indbefatte import af fødevarer fra kloners afkom, samt import af genetisk materiale fra klinede dyr. Dermed er Kommissionen parat til at tillade import af fødevare fra klonede dyr.…

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top