fbpx skip to Main Content

Tilvalgsordningen løser ikke fagbevægelsens problemer

LO-toppen anbefaler et ’ja’ den 3. december. Det samme gør Dansk Metal. I deres anbefalinger lægger de vægt på bl.a. kontosikringsforordningen og på konkursforordningen. 3F sår nu tvivl om, hvorvidt værktøjerne i disse retsakter reelt vil stille danske lønmodtagere bedre.

Problemet er et andet

Kontosikringsforordningen betyder, at konti i udlandet kan indefryses for at sikre, at et tilgodehavende ikke flyttes uden for opkræverens rækkevidde.

Danske lønmodtagere har i omegnen af 30 mio. kr. til gode hos virksomheder i udlandet. Det er på denne baggrund at LO og Dansk Metal mener, at en dansk tilslutning til forordningen vil gavne lønmodtagerne.

Men bedre muligheder for indkrævning løser næppe problemerne fortæller Palle Bisgaard, næstformand i byggegruppen i 3F, til Ugebrevet A4:

”Det er ikke muligheden for inddrivelse, der er problemet. For os har der ikke været nogle penge at hente,” siger han.

Problemet i forhold til gældsinddrivelse er ifølge Palle Bisgaard i højere grad, at de virksomheder, der skylder penge, er såkaldte ‘postkassevirksomheder’. Virksomheder, der ikke har et reelt hovedsæde og ingen økonomiske midler.

3F mener i stedet, at der er brug for regler on kædeansvar, og det er Rina Ronja Kari helt enig i.

”Jeg er meget enig med 3F. Vi kan helt uden at overgive suverænitet til EU skabe langt bedre resultater med kædeansvar. Vi kan her i landet sikre, at alle lønmodtagere får den løn de har krav på ”“ uden at blive snydt af postkasseselskaberne,” siger Rina Ronja Kari.

Det samlede billede er dårligt

Adspurgt af Ugebrevet A4 medgiver Arne Grevsen, næstformand i LO, at problemet med udenlandske virksomheder, der løber fra regningen, ikke bliver løst den 3. december.

Han anbefaler dog stadig et ’ja’ til afskaffelsen af retsforbeholdet.

”Det her er jo selvfølgelig ikke en nøgle, som man kan åbne enhver dør med. Og det er da rigtigt, at hvis en virksomhed ikke har nogle værdier, så kan man ikke få nogle penge. Men det er et redskab i værktøjskassen. Og det skal vi da sige ja til,” siger Arne Grevsen.

At kontosikringsforordningen i visse tilfælde vil kunne gavne danske arbejdere ændrer ikke på, at tilvalgsordningen samlet set er en dårlig idé, mener Rina Ronja Kari.

”En bevarelse af retsforbeholdet betyder, at befolkningen bevarer den demokratiske kontrol med retspolitikken. Ja-partiernes aftale indeholder meget problematiske retsakter, som i høj grad udfordrer retssikkerheden. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at et nej den 3. december er det rigtige valg,” siger hun.

Back To Top