fbpx skip to Main Content

Vi vil styrke EU-modstanden i parlamentet

UDTALELSE fra landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU 30. november 2013:

EU-eliten forsøger at gøre valget til EU-parlamentet i 2014 til et valg mellem EU-tilhængeres præsidentkandidater eller racistiske højrenationalister. Det viser kun, at de er helt ude af trit med befolkningerne.

Den voksende utilfredshed med og modstand imod udviklingen i EU er bredt og folkeligt funderet. Det vigtige er ikke partifarven hos dem, der presser nedskæringsdiktater og magtcentraliseringer ned over hovedet på os. Det vigtige er, at bryde med EU og unionens kurs.

Når parlamentsvalget er overstået vil Folkebevægelsen mod EU derfor placere sig i parlamentet efter hvad bedst tjener den tværpolitiske, ikke-racistiske EU-modstand. Det vil højest sandsynligt være en tilknytning til den gruppe, som vi allerede i dag er tilknyttede, og som i dag giver rigtig gode betingelser for den uaængige EU-modstand, nemlig GUE/NGL, hvor vi kan stemme som vi vil. Men hvis det – mod forventning – skulle ske, at der efter valget viser sig en mulighed for at lave en bred tværpolitisk gruppe, vil vi naturligvis se meget positivt på det.

Men en ting er sikker: Det bliver aldrig i en gruppe med racister. Folkebevægelsens EU-modstand er international og bygger på FN’s menneskerettigheder. Vi har altid sagt og vil altid sige: Ja til Verden og Nej til EU!

Back To Top