fbpx skip to Main Content

3F støtter social protokol i EU

3F’S KONGRES: [uddrag] 3F vil ikke finde sig i, at de faglige rettigheder er underordnet EU’s regler om kapitalens og arbejdskraftens fri bevægelighed.
3F-kongressen har derfor vedtaget at støtte et forslag fra EFS, europæisk LO, om en social protokol til Lissabon-traktaten. En sådan protokol skal sikre, at de faglige og sociale rettigheder er overordnet det indre markeds regler om fri bevægelighed.
3F’s opbakning til en sådan social protokol er indarbejdet i forbundets fagligt politiske grundlag, der er beskrivelsen af 3F’s politiske mål i kongresperioden.

Ordene skal omsættes i handling
Baggrunden for vedtagelsen er en række domme ved EF-domstolen, der begrænser medlemslandenes muligheder for at bekæmpe social dumping.
– Forslaget fra EFS er rigtig godt og vil vende tingene på hovedet, så det ikke fortsat er de faglige rettigheder, der underordnes de økonomiske interesser, sagde en af forslagsstillerne, Finn Sørensen, næstformand i 3F København Industri og Service.

Læs det hele hos 3F – klik her!

Back To Top