fbpx skip to Main Content

EU-domstolen: Polske udstationerede skal være til rådighed for alle

EUFAGLIGT.DK: [ uddrag ] Tyskland er endnu en gang blevet dømt ved EU-domstolen for at lægge hindringer i vejen for den fri bevægelighed. Denne gang handler det om adgangen til de polske arbejdere som udstationeres til at løse entrepriser i Tyskland.
Kvoterne er i dag forbeholdt firmaer tyske firmaer eller udenlandske som har filial i Tyskland. Men det er et klokkeklart brud på den fri bevægelighed, fastslår domstolen.
Siden1990 har Tyskland og Polen haft en aftale, som regulerer antallet udstationeringen af polske arbejdere i Tyskland. Men EU-kommissionen mener, at Tyskland bryder EU-traktaten i sin forvaltning af aftalen. Det er nemlig kun selskaber med bopæl i Tyskland, som må indgå entrepriser med polske underentreprenører.
Det har Kommissionen klaget over siden den i 1996 sendte den første såkaldte åbningsskrivelse om sagen. Men efter et par møder og breve frem og tilbage lå sagen død i syv år. Nu er der endelig faldet dom, som pålægger Tyskland at rette ind. Kvoterne af polske arbejdere skal være tilgængelig for alle virksomheder i Unionen, uanset hvor de har hjemme.

Forstyrrelse af den offentlige orden
Den tyske regering mente ellers at efter syv års tavshed om sagen, måtte man gå ud fra at det var i orden. Men domstolen slår fast at det er kommissionens suveræne ret at beslutte tid og sted, når den vil forfølge traktatbrud.
I sit forsvar for ordningen fremhæver den tyske regering, at det er nødvendigt, at de virksomheder, som indgår kontrakter med polske firmaer om udstationering, har adresse i Tyskland. Ellers er det umuligt at kontrollerer omgåelser og overtrædelser af reglerne. Samtidig peger regeringen på, at det er vanskeligt at inddrive socialforsikringsbidrag fra virksomheder, som ikke har en afdeling i landet.

….

Læs hele artiklen på Fagbevægelsen mod Unionens hjemmeside – klik her!

Back To Top