fbpx skip to Main Content

EU køber fisk fra piratskibe

Ulovlige fisk ender i stigende grad på middagsbordene i EU.

Det viser en ny rapport fra den britiske Enviromental Justice Foundation. Rapporten har på 18 måneder dokumenteret 252 sager om ulovligt fiskeri i det kystnære vand ud fra Sierra Leone.

Ifølge rapporten køber EU fisk fra flåder, der fisker i de forbudte zoner med ulovligt udstyr. Rapporten beskriver desuden flere tilfælde, hvor flåderne har bestukket, truet og nægtet at betale bøder.

Rapporten dokumenterer endda med billeder, at lokale fiskere fra Sierra Leone er blevet tævet bevidstløse af piratfiskerne fra de store fiskeflåder.

Ødelæggende fiskeri

Rapporten beskylder også fiskeflåderne for at fiske på en stærkt ødelæggende måde med trawl, som pløjer havbunden op og betyder, at det meste af fangsten bliver smidt enten dødt eller døende tilbage i havet.

Det ulovlige fiskeri ødelægger ikke bare havmiljøet. Det er også en stor trussel mod lokalbefolkningen, der lever af fiskene og fiskeriet.

Chefen for håndhævelsen af fiskeriet i Sierra Leone, Victor Kargbo, siger i en erklæring, at EU kan hjælpe med at stoppe det ulovlige fiskeri, hvis man kun importerer fisk fra lande, der overvåger deres flåder.

Fiskene, der forsvandt

EU er i dag verdens største importør af fisk som resultat af årevis overfiskeri i de europæiske farvande. Forskning viser, at over 80 procent af EU’s egne fisk er overfiskede, og derfor importerer EU i dag over 60 procent af sine fisk fra andre verdensdele.

Back To Top