fbpx skip to Main Content

EU-kommissionens udspil til ny landbrugspolitik kan koste danske landmænd 250 mio. kroner årligt

EU-kommissionen fremlagde fredag 1. juni sit udspil til en ny landbrugspolitik for 2021-2027, som vil indebære omlægninger af landbrugsstøtten, der kan koste Danmark 250 mio. kroner årligt i landbrugsstøtte.

For dansk landbrug kan EU’s nye udspil til landbrugsstøtte blive en dyr affære. (Foto: Lars-Plougmann / Wikimedia Commons).

EU står over for at skulle omlægge den fælles landbrugspolitik og landbrugsstøtten. På den baggrund lancerede EU-kommissionen fredag 1. juni et nyt udspil, som indeholder en række man ønsker skal danne rammen om EU’s nye landbrugspolitik og dermed også landbrugsstøtten fra 2021-2027.

Hvis forslaget føres ud i livet, så vil det medføre, at Danmark fra 2021 vil modtage omkring 250 mio. kroner mindre om året i EU-landbrugsstøtte.

Danmark modtager i dag omtrent 6,6 mia. kroner i direkte landbrugsstøtte fra EU, men hvis forslaget gennemføres, vil dette beløb falde til ca. 6,3 mia. kroner, svarende til et fald på ca. 3,9 procent i løbende priser.

Landbrugsstøtten er EU’s i særklasse største udgiftspost. I 2016 brugte EU således 41,96 mia. euro (312,33 mia. kroner) på landbrugsstøtte, mens de samlede udgifter på landbrugsområdet løb op i 54,7 mia. euro (407 mia. kroner).

Færre penge til stordrift

Kommissionen meddeler, at ”små og mellemstore bedrifter, som udgør størstedelen af EU’s landbrugssektor, og hjælp til unge landbrugere vil komme i første række.”

Ifølge Kommissionens udspil er det således hensigten, at medlemsstaterne skal afsætte mindst 2 procent af deres direkte betalinger til at hjælpe unge landbrugere med at etablere sig.

Dette tiltag skal suppleres af finansiel støtte til landdistriktsudvikling, der skal ”fremme adgangen til jord og overdragelse af jord.”

Ifølge udspillet vil små og mellemstore bedrifter modtage mere støtte pr. hektar end tidligere, og dertil vil man indføre et støtteloft på 100.000 euro (744.000 kroner) pr. drift.

Færre penge efter Brexit

Omlægningen af landbrugspolitikken og landbrugsstøtten kommer i forlængelse af EU’s generelle budgetforhandlinger for 2021-2027.

Med Storbritanniens udtræden i 2019 vil EU komme til at mangel ca. 60 mia. euro årligt, da landet er nettobidragsyder.

EU-Kommissionen har foreslået, at medlemsbidraget skal stige fra 1 procent af medlemslandenes BNP til 1,11 procent. Danmark betalte i 2016 17,8 mia. kr. til EU, mens man fik 10,6 mia. kr. igen, hvoraf de 6,6 mia. kr. var i form af direkte landbrugsstøtte.

Umiddelbart vil Kommissionens udspil til både budget og landbrugspolitik altså indebære, at Danmark skal betale mere til EU, men samtidig modtage mindre i landbrugsstøtte.


Meld dig ind i Folkebevægelsen og få vores medlemsblad

Denne artikel stammer fra den nyeste udgave  af Folkebevægelsen mod EU’s medlemsblad Folk i Bevægelse, der udkommer i næste uge.

Temaet for næste nummer af bladet er EU og landbrug, og vi kaster et kritisk blik på EU’s landbrugspolitik og -støtte. Du kan bl.a. læse interviews med Landbrug & Fødevarer og Afrika Kontakt. Desuden er der fast indslag som Rina Ronja Karis klumme, vores syrede tegneserie EUkrati, nyhedsartikler, analyser og meget andet. 

>> Bliv medlem af Folkebevægelsen – og få tilsendt Folk i Bevægelse 4 gange om året.

Back To Top