fbpx skip to Main Content

EU-parlamentet: Ingen må udvises blot fordi de er romaer

I den forløbne uge har EU-parlamentet flere gange diskuteret romaernes situation. Med støtte fra primært den socialdemokratiske gruppe, den liberale gruppe, den grønne gruppe og GUE/NGL vedtog parlamentet torsdag en resolution, som slår fast, at sommerens masseudvisninger af romaer er i strid med EU’s regler om fri bevægelighed, ikke-diskrimination og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Der var ellers kamp til stregen i Strasbourg, hvor de konservative kæmpede imod vedtagelsen til det sidste. Især resolutionens kritik af Frankrigs behandling af romaer, var et problem for de konservative, men et overvejende flertal i parlamentet var altså klar til at fordømme behandlingen af romaerne.

Resolutionen tager bl.a. afstand fra, at udsendelsen af romaerne ikke er blevet vurderet og besluttet på et individuelt grundlag. Dette finder parlamentsflertallet både i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvenstion og med EU’s egen lovgivning.

Regeringerne i en række EU-lande har udsendt romaer, som er EU-borgere, til de lande, de kommer fra – oftest til Rumænien og Bulgarien. Som led i en storstilet plan har Frankrig udvist 8.300 romaer i år, Tyskland forbereder hjemsendelse af 12.000 romaer til Kosovo, Sverige har deporteret omkring 50 romaer for “tiggeri”, selv om tiggeri ikke er en forbrydelse i Sverige, og Danmark har udvist 37 romaer i juli og august. I de fleste tilfælde med den begrundelse, at romaerne udgør en “trussel mod den offentlige orden.”

– Efter min mening er det uacceptabelt at masseudvise en hel gruppe. Hvis folk er rejst lovligt ind, skal der naturligvis en dommerkendelse til for at udvise dem. Medlemsstaternes opførsel og kommissionens passivitet på dette område viser bare, at den frie bevægelighed ikke er tiltænkt for de fattige og udsatte grupper, siger EU-parlamentariker Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU.

Back To Top