fbpx skip to Main Content

EU vil bestemme over selskabsskatten

At opkræve skatter har indtil nu har været et anliggende for de enkelte EU-lande, men nu vil EU bestemme over skatte- og momspolitikken. Det er kommet frem efter Ugebrevet A4 er kommet i besiddelse af et fortroligt dokument fra EU-kommissionen.

I dokumentet står det klart, at forslaget som minimum omhandler ensretning af reglerne for beskatning af virksomheder, hvilket flere tilhængere af en fælles skatteregler, har fremført som det første skridt i retning mod en egentlig fælles skattesats for alle virksomheder i EU.

I dokumentet hedder det blandt andet:
“Hvor utilstrækkelig koordinering af nationale, suveræne skattesystemer skaber afgørende interne barrierer på markedet, skal disse adresseres gennem en koordinering af nationale skattepolitikker Kommissionen vil tage skridt til at forbedre koordinationen af nationale skattelovgivninger, især ved at foreslå et direktiv, der introducerer en fælles styrket selskabsskattebase.”

Forslaget skal ses som en del af en række initiativer, i anledning af 20-året for EU’s Indre Marked, hvor EU-kommissionen ønsker at udvide og udvikle det Indre Marked gennem en øget harmonisering i årene frem mod 2020.

Professor Jesper Jespersen er ikke overrasket over, EU-kommissionen arbejder med tanken om en øget harmonisering på skatteområdet.

– Det er meget naivt at tro, at skat er en hellig ko i EU. Alt i EU er et spørgsmål om at fjerne barrierer for den frie bevægelighed og konkurrence, og det er et spørgsmål om at finde et fornuftigt tempo for harmoniseringen, udtaler han til Ugebrevet A4

Hvilket niveau en fælles skattesats skulle lande på er svært at vurdere, idet de forskellige EU-lande har meget forskellige satser for virksomhedsskatter.

Bulgarien og Cypern har en selskabsskat på 10 procent, imens lande som Belgien, Frankrig og Malta alle har selskabsskatter på knap 35 procent. Danmark har en selskabsskat på 25 procent og ligger dermed lige over gennemsnittet på en 14. plads iblandt de 27 medlemslande.

Back To Top