fbpx skip to Main Content

Faglige advarer: Nyt EU-tiltag åbner for farlige udstationeringsfinter

Kommissionens nye tiltag for salg af tjenesteydelser over grænserne åbner op for flere falske selvstændige og andre udstationeringsfinter, advarer ETUC.

Den europæiske fagbevægelse frygter, at EU-kortet vil føre til flere finter for at omgå national lovgivning, når arbejdskraft flyttes over grænserne. Foto: Andrea Sigaard

“Det kan ikke lade døren stå åben for deregulering, flere falske selvstændige, sort arbejde og andre udstationeringsfinter.”

Sådan lyder det fra Thiébaut Weber, generalsekretær i fælles europæiske LO, ETUC, om EU’s nye E-kort.

E-kortet, eller det elektroniske EU-tjenesteydelseskort, er et tiltag fra EU-kommissionen, som skal gøre det nemmere for virksomheder at levere tjenesteydelser på tværs af grænserne.

Men det kan få store konsekvenser, advarer ETUC om. Onsdag havde de organiseret en protest foran EU-parlamentet sammen med de europæiske fagforeninger for byggeri og tjenesteydelser (European Federation of Building and Woodworkers og European service workers’ trade union).

De frygter, at E-kortet vil føre til en stigning i selvansættelser og postkasseselskaber. Altså fupfirmaer, der oprettes alene for at kunne ansætte udenlandske arbejdstagere i lande hvor firmaerne kan bruge dem til at underbyde lokale arbejdere.

“Vi opfordrer indtrængende de europæiske lovgivere til at afvise forslaget,” siger Weber.

“Perlen” Det indre marked

Mens den europæiske fagbevægelse advarer mod forslaget, vækker det begejstring hos arbejdsgiverne og i EU-Kommissionen selv.

“Det indre marked – denne perle, som vi alt for ofte tager for givet – fungerer ikke ordentligt, når det drejer sig om tjenesteydelser. I dag giver vi servicesektoren et nyt løft for at gøre Europa til et globalt knudepunkt til at levere, købe og udvikle nye tjenesteydelser,” sagde  EU’s kommissær for det indre marked, Elżbieta Bieńkowska, ved Kommissionens lancering af forslaget i januar.

Det fik også ros fra Dansk Erhverv, som kalder kortet et værdifuldt værktøj, der kan hjælpe mod den underudvikling, som følger af de administrative byrder forbundet med at sælge tjenester over grænser.

Kari: Kom ind i kampen, LO

Men det, som arbejdsgiverne og kommissionen kalder administrative byrder, er i virkeligheden nationale regler, der skal dæmme op for social dumping, påpeger Rina Ronja Kari, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Kari sidder i parlamentets arbejdsmarkedsudvalg, EMPL, som netop har taget fat på behandlingen af E-kort-forlaget. Hun deler fagbevægelsens bekymring.

“For det første genåbner E-kortet ifølge den europæiske fagbevægelse hele debatten om, hvorvidt det er reglerne i arbejdstagerens oprindelsesland eller værtsland der skal gælde, når EU-borgere arbejder i andre EU-lande,” siger Rina Ronja Kari.

Det handler om, hvorvidt arbejdere, der kommer til Danmark, skal arbejde på danske løn- og arbejdsvilkår, eller om firmaerne kan rykke dem op og sætte dem til at arbejde i Danmark på eksempelvis rumænske vilkår.

>> Læs Rina Ronja Karis kommentar: “E-kort kan gøre EU til slaraffenland for fupfirmaer”

Kari peger også på, at forslaget åbner for, at det reelt kun bliver oprindelseslandet, der skal godkende firmaernes ansøgninger om at operere i et andet land.

“Hvis værtslandet ikke når at behandle ansøgningen, vil der ske det, der i forslaget bliver kaldt en “stiltiende godkendelse”, som betyder, at ansøgning automatisk er godkendt. Altså sagt med andre ord; hvis et polsk firma ønsker at oprette en afdeling for at kunne løse for eksempel byggeopgaver i Danmark er det  Polen, der skal godkende ansøgningen. Hvis de danske myndigheder ikke når at behandle ansøgningen inden den deadline, der er fastlagt, er den automatisk godkendt. Det vil gøre det nemmere at lave finter som falske selvstændige og postkasseselskaber,” siger hun.

Rina Ronja Kari håber nu, at den danske fagbevægelse vil lytte til kritikken fra deres europæiske kolleger og sætte sig ind i E-kortets potentielle konsekvenser.

“I arbejdsmarkedsudvalget skal vi behandle forslaget til efteråret, og det er her det store slag om E-kortet kommer til at stå. Hvis debatten skal tages herhjemme først, er det et godt tidspunkt at starte lige nu,” siger Rina Ronja Kari.

 

Back To Top