fbpx skip to Main Content

Grønt lys til ikke-valgte parlamentsmedlemmer

Alle folketingets partier, med undtagelse af Dansk Folkeparti og Enhedslisten, gav i dag deres opbakning til en EU-traktatændring, der giver det franske parlament mulighed for, uden om EU-parlamentsvalget, at vælge to ekstra medlemmer af EU-parlamentet. Dermed er der åbnet op for at EU-parlamentets sammensætning kan ændres fra en folkevalgt forsamling til en delvist udpeget forsamling helt frem til 2014.

Problemet er opstået efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse i december sidste år. Traktaten giver nemlig Frankrig to ekstra pladser i EU-parlamentet. Problemet er bare at Frankrig, ved sidste EU-parlamentsvalg, ikke valgte at vælge nogle til pladserne. Derfor ønsker Sarkozy nu at få lov til at udpege de to ekstra medlemmer, gennem hans flertal i det franske parlament.

Andre lande, som blandt andet Sverige, indregnede de ekstra sæder som Lissabontraktaten ville give landet og udpegede ved valget i juni sidste år to ekstra medlemmer, som efter den nye traktats ikrafttrædelse kunne indtræde i parlamentet. Men den fremgangsmåde valgte Frankrig altså ikke at benytte sig af.

Søren Søndergaard medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen har tidligere forsøgt at få bremse forslaget i Parlamentet. De nye franske mandater kan nemlig få afgørende betydning i fremtidige afstemninger. Der er nemlig flere eksempler på hvor afstemninger, om forslag med stor betydning for de europæiske borgere, er blevet afgjort med en enkelt stemme.

Forslaget blev mødt med opbakning på trods af, at flere EU-ordfører tidligere på måneden udtalte sig yderst kritisk overfor forslaget og lagde op til de ville stemme imod.

Den endelige afstemning om forslaget er planlagt til at finde sted d. 9 november 2010.

Læs Søren Søndergaards blog “En pragmatisk overgangsordning” – klik her

Læs nyheden Lene Espersen vildledte folketinget – klik her

Back To Top