fbpx skip to Main Content

Norge: Stor demonstration mod EU’s energidirektiv foran Stortinget

Mange nordmænd trodsede kulden i denne uge for at demonstrere mod at afgive suverænitet til EU’s energiagentur, ACER. Protesterne skyldes, at Stortinget i marts skal træffe en afgørelse i sagen.

Demonstranter protesterede 27. februar foran Stortinget i Oslo mod Norges tilslutning til EU’s tredje energidirektiv . (Foto: Nei til EU i Norge).

Af Harald Aksnes Karmhus

I denne uge blev der afholdt en stor demonstration foran Stortinget i Oslo for at protestere mod Norges tilslutning til EU’s energiagentur, ACER. Ifølge en række fagforeninger og politiske partier vil tilslutningen til ACER betyde, at Norge vil miste magt over sin egen energipolitik.

Den 22. marts skal Stortinget beslutte om Norge skal tilslutte sig EU’s tredje energidirektiv.

Den foreslåede ændring vil ifølge De Facto, et norsk fagligt researchcenter, give ACER magt til på visse sagsområder at kunne træffe bindende beslutninger over norsk energipolitik.

Demonstrationer mod EU-aftale

I februar måned fandt en lang række demonstrationer ligeledes sted over hele Norge i protest mod ACER, og den 27. februar var udmøntede protesterne sig altså i en stor demonstration i Oslo.

Det er især fagforeninger og en række centrum-venstre politiske partier, som har ydet stor modstand mod Norges indførsel af EU’s tredje energidirektiv,

Partierne Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har meddelt, at de siger nej til ACER, mens Arbeiderpartiet ikke har taget endelig stilling til deres position i sagen. Arbeiderpartiet er tungen på vægtskålen i Stortinget, og hvis partiet stemmer nej, vil det betyde et flertal mod EU og ACER.

Barbro Auestad, der i 11 år har arbejdet ved et metalstøberi og nu er med i ledelsen af fagforeningen Industri Energi, er også modstander af Norges tilslutning til ACER.

”Nu er jeg en del af ledelsen af fagforeningen Industri Energi, som kæmper for at beholde suverænitet over norsk vandkraft. Vi ønsker at fortsat have fordelen af rimelig vandkraft til husstande og ikke mindst industrien i Norge”, siger Barbro Auestadi.

Et splittet Arbeiderparti tungen på vægtskålen

Da Arbeiderpartiet sandsynligvis vil være afgørende ved afstemningen i Stortinget, har mange AP-ordførere i store industrikommuner forsøgt at overtale Arbeiderpartiet til at stemme nej til ACER.

”Tilslutning til EU’s tredje energidirektiv vil gribe ind direkte i norsk energipolitik. Vi er bekymrede for den nationale suverænitet”, siger Hilmar Høl, regionsleder for Arbeiderpartiet i Sogn og Fjordane.

Den norske regering vil efter al sandsynlighed sige ja til at indføre direktivet, men for at få flertal i Stortinget er de nødt til at have Arbeiderpartiets stemmer.

Juraprofessor: ACER er afståelse af suverænitet

Det norske justitsministerium fortolkede oprindeligt direktivet således, at det ikke ville indebære en afgivelse af suverænitet til EU.

ACER-forslaget mødte dog så store protester, at Justitsministerier blev bedt om at gennemgå sagen igen. Ministeriet har konluderet, at suverænitetsaftsåelse til EU vil være så “lillebitte”, at den ikke tæller som grundlovsændring.

Det er flere juraprofessorer imidlertid dybt uenige i. Ifølge professor Hans Petter Graver, som er specialist i forvaltningsret og EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejde) ved Universitetet i Oslo, er energiforsyningen både økonomisk og strategisk vigtig.

Således vil det ikke være en “lillebitte” suverænitetsafgivelse at give beslutningstagende myndighed over energiforsyningen til EU og ACER.

Der er fortsat strid i Norge, om hvorvidt ACER vil betyde afgivelse af suverænitet. Hvis det vurderes at være tilfældet, så skal Norge foretage en grundlovsændring for at kunne tiltræde EU’s energidirektiv.

I Norge kræver en grundlovsændring tre fjerdedeles flertal af medlemmerne i Stortinget, hvilket vil blive vanskeligt at opnå.

Back To Top