fbpx skip to Main Content

Ny handelsaftale vil undergrave udvikling

EU er netop ved at afslutte forhandlingerne om en frihandelsaftale med Peru og Colombia. En frihandelsaftale, der har til formål ”at reducere fattigdom og skabe nye beskæftigelsesmuligheder, forbedrer arbejdsforhold og hæve levestandarden ved at liberalisere og udvide handelen og investeringerne mellem deres områder..”
Frihandelsaftalen udgør, ifølge EU, et udviklingsinstrument til at sikre bæredygtig udvikling i udviklingslande. Et instrument EU anvender ofte. Men ifølge en uafhængig bæredygtighedsvurdering, samt høringer foretaget i forbindelse med forhandlingerne, vil handelsaftalen få betydelige negative konsekvenser for landenes fattige, den oprindelige befolkning, samt miljømæssigt.
EU-Parlamentet har, som følge heraf, i vedtaget en resolution om væsentlig problematikker, opfordringer og synspunkter i forbindelse med aftalen. Resolutionen er dog genstand for skarp kritik.
EU-Parlamentariker fra GUE/NGL gruppen, Helmut Scholz, kalder resolutionen for ”en blød formuleret kompromis resolution”, mens den spanske EU-Parlamentariker Willy Meyer retter hård kritik mod selve handelsaftalen: ”Denne aftale gør intet for at sikre eller forbedre meget nødvendig sociale og miljømæssige beskyttelse, og handler ikke om at gå over til en model for bæredygtig udvikling eller at fremme arbejders rettigheder i Colombia. Modstående, den [aftalen] ignorerer fuldstændigt den økonomiske og sociale ubalance mellem de berørte parter, og vil lede til øget fattigdom i et af de mest ulige lande i verden”.
På trods af kritik tyder alt på at EU-Parlamentet vil stemme for indgåelsen af frihandelsaftalen, når den bliver forelagt for parlamentet.

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top