fbpx skip to Main Content

Retsundtagelsen er meget mere end Europol

Debatten om en afskaffelse af retsundtagelsen handler derfor om meget mere end Europol, selvom debatten indtil nu næsten udelukkende har handlet om Danmarks mulige udtrædelse af eller særaftale med Europol.

På baggrund af Politikens historie kan det fastslås, at den danske retsundtagelse har været et effektivt værn mod en omfattende EU-lovgivning på det retspolitiske område.

Det må være konklusionen på baggrund af den kortlægning af EU-retsakter, som Danmark vil skulle indføre som følge af en afskaffelse af retsundtagelsen, som Politiken i dag har på forsiden.

Samtidig anerkender både Rigadvokaten og Justitsministeriet i dagens Politiken, at implementeringen af hele EU’s eksisterende politik på retsområdet, som vil være en konsekvens af en undtagelsesafskaffelse, vil stride med rodfæstede retstraditioner og retsprincipper i Danmark.

Og ikke nok med, at en omfattende EU-lovgivning efter en afskaffelse vil trumfe den danske retspolitik. Får Danmark ved en folkeafstemning den tilvalgsordning, som EU-tilhængerne på Christiansborg ønsker, fanger bordet.

En tilvalgsordning betyder nemlig, at et til enhver tid siddende flertal i Folketinget kan afgive magten over dele af retspolitikken. Og har EU først fået magt over et specifikt politisk område, hjælper en tilvalgsordning intet. Så kan et retspolitisk EU-flertal lovgive uden om Folketinget og danske politikere vil være ude af stand til at genvinde magten over dele af eller hele retspolitikken.

Politiken opremser i dagens artikel en række konkrete punkter, hvor den danske retssikkerhed halter. Og det er rigtigt, at EU på nogle områder er gået længere end Danmark i forhold til retssikkerhedsaspektet.

Men selvom enkelte EU-forslag måske er gode nu og her, må løsningen på en haltende dansk lovgivning aldrig være at overdrage magten til Bruxelles. Det er på både kort og lang sigt forkert at tro, at restpolitikken og retssikkerheden i Danmark styres bedre fra Belgien end fra Danmark.

Det danske Folketing kan den dag i dag forbedre retssikkerheden i Danmark, hvis et flertal ønsker det.

Den mulighed siger vi definitivt farvel til, hvis vi afskaffer retsforbeholdet og indfører en tilvalgsordning på retsområdet.

Back To Top