fbpx skip to Main Content

Svensk uro før topmøde

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] De tre faglige landsorganisationer LO, TCO og Saco er så urolige inden EU-topmødet 17.-18. juni, de frygter at topmødet ved vedtage retningslinjer, som indskrænker den fri forhandlingsret og parternes ret til selv at sætte rammerne.

I et brev til den svenske statsminister, Reinfeld kræver formændene for de tre organisationer, at han ”stiller op for den svenske model” på mødet og stopper et forslag om på EU-plan at styre vilkårene for kollektive aftaler, skriver fackligt.eu.

I et udkast til økonomiske retningslinjer, som skal vedtages sammen den nye såkaldte EU 2020-strategi forslår EU-kommissionen regler for, hvordan kollektive aftaler skal udformes. Kommissionen skriver bl.a. at lønudviklingen skal tage hensyn til faglige kvalifikationer og de lokale vilkår på arbejdsmarkedet, ligesom der skal tages højde for forskelle i økonomisk udvikling inden for et lands regioner.

Læs det hele hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top