fbpx Skip to content

Økonomi for folkets bedste ”“ ikke for EU

EU-Kommissionen udsendte onsdag eftermiddag sine landespecifikke anbefalinger i forbindelse med det såkaldte europæiske semester. Dette ”semester” betyder, at EU-landenes regeringer i foråret skal sende sine planer for det kommende års finanslove og reformprogrammer til Bruxelles, som de landespecifikke anbefalinger laves på baggrund af. EU anbefaler Danmark at fortsætte sparekursen og…

EU foreslår mere økonomisk styring

Forslaget om øget magt til EU på det finanspolitiske område er en del af en ny vækstdagsorden, som EU-Kommissionen har sat for 2012. Nyhedsmediet EUobserver betegner forslaget som "den hidtidig mest radikale flytning af beslutningstagningen fra [de nationale] parlamenter til ikke-valgte institutioner i EU's historie". Det første forslag, der skal…

Flertal i Strasbourg for EU-pres på finanslove

EU-parlamentet har netop på sit møde i Strasbourg godkendt en stærkere økonomisk styring af de enkelte EU-lande. På baggrund af dagens vedtagelse siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU: - Det er beklageligt at EU-parlamentet med et snævert flertal har tilsluttet sig, at endnu mere økonomisk styring flyttes fra medlemslandenes…

Topmøde: Økonomisk regering på dagsordenen

Processen med mere EU-styring af medlemslandenes økonomier er i fuld gang. Da der sidste gang blev afholdt EU-topmøde i marts, blev det indført at EU skal sidde ved bordenden, når medlemsstaterne i Europagten skal have godkendt ny finanslov. En udvikling, der fortsatte på dette topmøde, med diskussion af EU's økonomiske…

Blokade af tog til Strasbourg

Blokaden skete i forbindelse med, at EU-parlamentet snart skal stemme om en række forslag, der sætter rammerne for medlemslandenes økonomiske politikker (se kronik af Søren Søndergaard m.fl. på altinget.dk). Blokaden forløb ganske fredeligt, og der var blot tale om et ophold på nogle få minutter, hvor demonstranterne delte informationer ud…

Nu er det nok!

Our Europe-kampagnen sker i forbindelse med EU-parlamentets behandling af EU-kommissionens forslag til løsning af eurokrisen. Står det til Kommissionen skal medlemslandenes økonomiske politik i højere grad stå til regnskab overfor kommissionen end for befolkningerne, hvilket i praksis betyder en spændetrøje for de nationale parlamenter. Den styrkelse af vækst- og stabilitets-pagten,…

Ulykken i Tjernobyl spøger stadig

Tirsdag den 19. april blev en international donorkonference i Ukraines hovedstad, Kiev, afholdt. Målet var att indsamle 740 millioner euro (ca. 5,5 mia. kroner) til at bygge et nyt skjold over den nedsmeltede atomreaktor på kraftværket i Tjernobyl. Det oprindelige skjold, som blev bygget i hastværk kort tid efter ulykken…

Back To Top