fbpx skip to Main Content

Nedskæringerne i Grækenland virker ikke

- Vi har revideret væksten markant ned til minus seks procent i 2011 og minus 3 procent i 2012. Vi forventede, at 2011 blev et vendepunkt, når recessionen nåede bunden, efterfulgt af en langsom bedring. Men økonomien fortsætter med at være nedadgående. De håbede forbedringer i stemningen på markedet og…

Grækenland mister suverænitet

Prisen, som grækerne betaler for lånepakkens betingelser, betales ikke kun i euro og cents. De politiske betingelser, som følger med lånet på 12 milliarder euro (der er den femte udbetaling af lånet på i alt 110 mia. euro), er blandt meget andet en bølge af privatiseringer. Heriblandt er de mest…

EU vil tvinge Grækenland til nedskæringer

Grækenland skal indføre flere privatiseringer, mener EU's finansministre. Samtidig skal der opnås "national enighed" om nedskæringspakken, der er forhandlet mellem regeringen og "troikaen" bestående af EU-kommissionen, Den Internationale Valutafond (IMF) og Den Europæiske Centralbank (ECB). Opnås enigheden ikke, vil Grækenland ikke få tildelt de 12 mia. kroner, som udgør en…

Grækenland: Generalstrejke er begyndt

150.000 stillinger i den offentlige sektor skal nedlægges inden 2015. Momsen og afgifter på brændstof øges. Der skal spares fire milliarder euro (30 milliarder kroner) på de sociale udgifter og pensionerne skal fastfryses. Yderligere igangsættes salg af statens ejendom i stor stil. Det er nogle af de vilkår, som den…

Grækenland: 50.000 på gaden mod EU’s spareplaner

De vilkår som en ny EU-lånepakke vil medføre, er ikke populære. Inspireret af de spanske protester (læs tidligere Nyt Fra EU-fronten) samledes 50.000 mennesker i Athen for at protestere mod de højere skatter, som en ny lånepakke forventes at indføre. Med en sort økonomi anslået til at udgøre 20 -…

Europæiske unge kæmper mod EU’s nedskæringer

Den 15. maj startede demonstrationer på Catalunyapladsen i Barcelona, med kravet om "Ægte demokrati nu!". Den fredelige demonstration blev opløst i fredags, men protesterne er ikke stoppet i andre EU-lande, der er hårdt ramt af krisen. I Frankrig forsøgte en gruppe studerende, uden held at besætte Bastille-pladsen. I Grækenland har…

Spanien: knippelsuppe til “demonstranter for ægte demokrati”

Siden 15. maj har en række spanske byer været kendetegnet af demonstrerende, der kræver 'ægte demokrati' og lige velfærd til alle. Demonstrationerne skete i første omgang i forbindelse med Spaniens lokalvalg (se artiklen: Tårnhøj arbejdsløshed ændrer Spaniens politiske landskab). Efter valget har demonstranterne fortsat deres fredelige protester, hvor der bl.a.…

Tårnhøj arbejdsløshed ændrer Spaniens politiske landskab

Finanskrisen har ramt Spanien hårdt. Landets dårlige økonomi, høje arbejdsløshed og voksende politikerlede, har ført til opbrud i det etablerede politiske landskab. Det ses delvis manifesteret ved de store demonstrationer med op til 30.000 deltagende, der har fundet sted i Spanien i ugen op til valget. Demonstrationerne har ikke de…

Nye økonomiske magter siger nej til EU-dominans

Den Internationale Valutafond (IMF) opstod under Bretton Woods-samlingen i 1944 sammen med blandt andet Verdensbanken. I overensstemmelse med daværende magtbalance i den internationale økonomi, blev der lavet en 'gentleman'-aftale om at Verdensbankens formand skulle være fra USA, mens IMF-lederrollen skulle tilfalde en europæer. Denne aftale har været gældende frem til…

Generalstrejke i Grækenland

I dag er EU-kommissionen, Den Internationale Valutafond (IMF) og Den Europæiske Centralbank på besøg i Grækenland. De tre institutioner er dem, der tilsammen har fat i den lange ende, når betingelserne for lånepakker skal fastsættes - det har både Irland og Portugal, men især også Grækenland måtte sande. Den økonomiske…

Back To Top