fbpx skip to Main Content

Traktat-sag i Højesteret tirsdag

Tirsdag den 11. januar kl. 12.00 afgør Højesteret om de vil behandle retssagen om Lissabon-traktaten.
Højesteret skal afgøre, om de 35 sagsøgere der har stævnet regeringen for ulovlig tiltrædelse af Lissabon-traktaten kan få deres påstande prøvet ved domstolene. De har stævnet regeringen for ikke at have fulgt grundlovens § 20, stk.2, der kræver folkeafstemning eller et folketingsflertal på mindst 5/6 til at beslutte tiltrædelsen.

Efter at landsretten i oktober 2009 gav regeringen medhold i, at sagsøgerne ikke skulle have ret til at få sagen behandlet, ankede de dommen til Højesteret, der nu tager stilling til den. Det spændende spørgsmål, der besvares på tirsdag er: Stadfæster Højesteret landsrettens dom, så grundlovssagen om Lissabon-traktaten ikke kommer for retten ”“ eller giver Højesteret som i Maastricht-sagen i 90´erne sagsøgerne medhold i, at sagsøgerne har ret til at få deres påstande prøvet ved domstolene?

Læs mere om sagen – klik her!

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top