fbpx skip to Main Content

Erhvervsliv utilfreds med EU’s klimamål

The Coca Cola Company, Philips, Rockwool, IKEA, Danfoss, Novo Nordisk, Vestas og 60 andre store virksomheder i Europa indrykker torsdag en stor annonce i avisen European Voice. ”Joint business declaration: Increasing Europe’s climate ambition will be good for the EU economy and jobs”, lyder overskriften på den fælles erklæring, som opfordrer EU til langt store ambitioner for klimaindsatsen end der umiddelbart er udsigt til.

Forhøj CO2-reduktionen far 20 pct. til 30 pct. og skab mere grøn vækst, lyder nogle af budskaberne til EU’s miljøministre forud for deres møde i Bruxelles den 21. juni, hvor de skal diskutere klimakommissær Connie Hedegaards planer på området.

Arbejdergiverorganisationen Dansk Industri (DI) bakker op om initiativet:
– DI glæder sig over, at en række virksomheder signalerer, at de ønsker at skabe grøn vækst fremover, som er essensen i budskabet. Det er jo vigtigt, at vi får skabt de bedst tænkelige rammer på den lange bane, der styrker investeringer, jobskabelse og vækst fremover i erhvervslivet, siger energi- og klimapolitisk chef i DI Troels Ranis til Nyt fra EU-fronten og tilføjer:
– Men reduktionsindsatsen skal gennemføres omkostningseffektivt både frem til 2020 og på den længere bane frem til 2050. Og samtidig er det afgørende, at vi ikke ender i faldgruber som fx carbon leakage og svækkelse af virksomhedernes internationale konkurrenceevne

Initiativet til den fælles erklæring er taget af Verdensnaturfonden (WWF), The Climate Group og The Cambridge Programme for Sustainability Leadership.

Læs den fælles appel – klik på PDF-ikonet til højre!

Back To Top