fbpx skip to Main Content

EU-borgere kan springe dagpenge-køen over

EU har nu besluttet, at det er muligt at optjene dagpengeret efter en måned, og tage pengene med ud af landet. EU udhuler vores velfærd, mener Folkebevægelsen mod EU’s Rina Ronja Kari.

Det er nu blevet lettere at få adgang til danske dagpenge. For andre EU-borgere vel at mærke.

Det fremgår af forhandlingerne om social sikring, der blev afsluttet tirsdag den 19. marts mellem Ministerrådet, EU-parlamentet og Kommissionen.

Resultatet er, at det bliver muligt at arbejde en måned i Danmark og optjene dagpengeret. Herefter kan dagpengene tages med ud af landet i seks måneder.

– Rigtigt trist for vores dagpengesystem, og vejen for mere social dumping er nu åbnet. Vi har en særlig tradition for et solidarisk system, som jeg frygter vil blive udhulet nu, lyder det fra medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Rina Ronja Kari.

Når dagpenge bliver en gulerod

I Danmark arbejder mange østeuropæere, blandt andet indenfor byggeri, og der har været flere sager om underbetaling og dårlige arbejdsforhold. Det nye forslag vil være attraktivt, da forskellen i købekraft er stor.

At tage danske dagpenge med tilbage til hjemlandet i tilfælde af arbejdsløshed vil for mange betyde en betydelig forskel.

I dag eksisterer denne mulighed kun, hvis vedkommende har arbejdet tre måneder i Danmark. Med de nye regler opstår muligheden allerede efter en dag.

Rina Ronja Kari har hele vejen igennem kæmpet imod at forslaget blev vedtaget netop af hensyn til arbejdstagerne.

-Jeg kan frygte, at flere bliver udnyttet af grådige arbejdsgivere, hvis guleroden er dagpenge med hjem i seks måneder. Det er ikke svært at forestille sig hvem der vil se en fordel i det i lande, hvor lønnen er lav. Det vil betyde forringede arbejdsvilkår BÅDE for polakken og danskeren, siger EU-parlamentariker fra Folkebevægelsen mod EU, Rina Ronja Kari.

Træk i nødbremsen

Rina Ronja Kari kommer igen med en opfordring til regeringen om at trække i nødbremsen og bruge paragraf 48 i Lissabontraktaten.

Det er den paragraf, der gør det muligt for et medlemsland at anmode om, at et forslag forelægges det Europæiske Råd til drøftelse, hvis forslaget berører vigtige aspekter af landets sociale sikringssystem.

Regeringen har tidligere på året i en forespørgsel i Folketinget  afvist at bruge netop §48.

– Det er helt oplagt at bruge $48 og vise, at de rent faktisk mener det, når de siger, at de er imod forslaget. Det klinger meget hult, når Morten Løkkegaard går ud og truer med at bruge $48, men regeringen pure afviser det kort tid efter, siger Rina Ronja Kari.

Back To Top