fbpx skip to Main Content

EU hemmeligholder forhandlinger om frihandel

Trods EU’s løfter om åbenhed og gennemsigtighed, så bliver vigtig information om EU’s forhandlinger om frihandelsaftaler fortsat holdt skjul for interesseorganisationer og borgere, samt i visse tilfælde for medlemslandenes regeringer.

EU-kommissionen har blandt andet hemmeligholdt dele af forhandlingerne om JEFTA-handelsaftalen mellem EU og Japan. (Foto: Pixabay).

EU har bebudet, at man har gjort op med tidligere tiders hemmelighedskræmmeri, og at forhandlingerne om EU’s meget vidtrækkende frihandelsaftaler nu skal være åbne og gennemsigtige. Men alligevel fortsætter EU ufortrødent med at hemmeligholde dokumenter og dele af forhandlingerne.

Det skriver NGOen Corporate Europe Observatory (CEO), der fungerer som en vagthund over for lobbyisme og magtmisbrug i EU-systemet.

Ifølge CEO bliver information således tilbageholdt fra både borgerne og i visse tilfælde også for EU-landenes regeringer. Til gengæld har store internationale virksomheder angiveligt betydelig indflydelse på slagets gang i EU’s handelsforhandlinger.

EU-kommissionens skræmmende scenarie

”Det scenarie, som CEO her påviser, er meget skræmmende. For tilsyneladende har store internationale industriforetagender mere indflydelse på EU’s forhandlinger af handelsaftaler end mange folkevalgte politikere. Det er ekstremt bekymrende, og det udgør et kæmpe demokratisk problem,” siger Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Hun understreger, at EU’s frihandelsaftaler er yderst omfattende, og at de påvirker stort set alle aspekter af vores liv, da de stort set omfatter alt fra tilsætningsstoffer i fødevarer til kemi i legetøj og kosmetik, over til områder som arbejdstagerrettigheder og social velfærd, samt energi og klimaspørgsmål.

Hemmelige forhandlinger med Japan

CEO fremhæver, at den svenske handelskommissær Cecilia Malmström flere gange har fremhævet transparensen i forhandlingerne om JEFTA frihandelsaftalen mellem EU og Japan.

Malmström har udtalt, at “rapporter om alle de seneste forhandlingsrunder med Japan er tilgængelige for læsning på vores hjemmeside, og det er vores nye forhandlingsforslag også.”

Men ifølge CEO er denne påstand ikke i overensstemmelse med sandheden.

Selvom den sidste forhandlingsrunde mellem EU og Japan angiveligt var overstået, så mødtes EU’s forhandler alligevel med japanerne i juni og oktober 2017, men ingen dokumenter fra disse møder er tilgængelige på Kommissionens hjemmeside. Dermed sås der alvorlig tvivl om Kommissionens reelle åbenhed.

JEFTA nærmer sig en ratificering, og vil muligvis blive behandlet på EU-Rådets møde allerede i april.

Regeringer klager over EU-Kommissionens lukkethed

Flere EU-landes regeringer har klaget over EU-Kommissionens lukkethed, når det gælder forhandlingsforløbene inden for frihandelsaftaler.

Frankrig klagede ifølge CEO over manglen på information om forhandlingsforløbet vedrørende Mercosur handelsaftalen mellem EU og Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay, ligesom Spanien også bad om at få adgang til dokumenter, så man kunne vurdere forhandlingens fremskridt.

CEO påviser desuden, at EU Kommissionen har været selektiv med hvilke dokumenter, man har valgt at offentliggøre. Kommissionen har således udeladt dokumenter med kontroversielle eller upopulære temaer fra sin hjemmeside, såsom visse dokumenter, der omhandler genmodificerede fødevarer, dyrevelfærd og bioteknologi.

Adgang til denne type dokumenter ville angiveligt kunne øge den folkelige modstand mod handelsaftaler, da de evt. ville kunne påvise forringelser af fødevare- og forbrugerstandarder.

EU-kommissionen favoriserer store firmaer

Selvom EU-landenes regeringer tilsyneladende kan have svært ved at få indflydelse på Kommissionens forhandlinger om eksempelvis Mercosur og JEFTA handelsaftalerne, så har store firmaer ifølge CEO angiveligt en privilegeret position, når det gælder om at få Kommissionen i tale.

Ifølge CEO afholdt EU-kommissionens JEFTA-forhandlere således 213 eksterne møder i perioden mellem 10. januar 2014 og 12. januar 2017 med lobbyister for at diskutere detaljer i aftalen. I alt 89 procent af disse møder skete med store repræsentanter for store virksomheder. Ikke et eneste af de 213 møder skete med repræsentanter for fagforeninger eller for sammenslutninger af små og mellemstore virksomheder.

Samtidig påpeger CEO, at sammenslutningen EU Japan Business Roundtable, der repræsenterer store firmaer som Airbus, Mitsubishi, Bayer, BNP Paribas, Nissan, Sony, Ikea og Volkswagen, har haft adgang til Kommissionens forhandlere. Dertil er repræsentanter fra Japans erhvervsliv blevet inviteret til uformelle middage for at mødes med EU-Kommissionens embedsmænd og medlemmer fra forskellige partier og grupper i EU-Parlamentet.

”Afsløringerne viser med al tydelighed, at EU-Kommissionen sætter erhvervslivets interesser langt over både de fagforeninger og interesseorganisationer, som beskytter arbejdstagerrettigheder, miljø og forbrugerrettigheder. Men som om det ikke var foruroligende nok, så sætter Kommissionen også de store firmaer over vores folkevalgte regeringer. Det understreger, at EU er et anti-demokratisk foretagende, som kun tjener den økonomiske elites interesser,” siger Rina Ronja Kari.

 

Back To Top