fbpx skip to Main Content

EU-Kommissionens foragt for borgernes synspunkter når nye højder

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort sine anbefalinger på baggrund af den offentlige høring om investorbeskyttelse (ISDS) i frihandelsaftalen mellem EU og USA (TTIP). En historisk høj borgerdeltagelse har præget høringen.

Høringen kom i stand efter lang tids ophedet debat i mange EU-medlemslande om den såkaldte investor-stat tvistbilæggelsesmekanisme (ISDS). ISDS giver udenlandske virksomheder – i dette tilfælde amerikanske virksomheder – mulighed for at lægge sag an mod et medlemsland eller mod EU, hvis der f.eks. vedtages en lov, som fører til lavere fortjeneste i fremtiden, eller blot hvis virksomheden anser den for at være udtryk for “urimelig behandling” af en udenlandsk investor.

MEP Rina Ronja Kari siger:

“EU-Kommissionen har i dag bevist, at man er fuldstændig ligeglad med, hvad den europæiske befolkning mener om den handelsaftale, man er ved at indgå med USA. At Kommissionen ignorerer 140.000 kritiske tilkendegivelser over for ISDS er forstemmende.”

“Kommissionen havde i dag en enestående mulighed for at lytte til den europæiske befolkning. Det rigtige svar på den folkelige modstand er naturligvis at skrotte ISDS-mekanismen i aftalen. Kommissionen har igen udvist en utrolig foragt for almindelige borgeres synspunkter.”

“Det at 150.000 mennesker har brugt tid på at deltage i en høring om noget så teknisk som investorbeskyttelse, fortælle vel egentlig det hele. Europæerne vil ikke acceptere, at udenlandske virksomheder får carte blanche til at lægge sag an mod medlemslande, der laver love, som virksomhederne ikke kan lide.”

“Handelsaftalen med USA er skidt for Europa. Men en handelsaftale, der indeholder ISDS-mekanismen, er endnu mere skadelig for os alle.”

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top