fbpx skip to Main Content

EU-parlamentet rejser ufortrødent videre

I henhold til Lissabon-traktaten skal EU-parlamentet afholde 12 årlige samlinger i Strasbourg. Det betyder at tusinder af parlamentarikere og medarbejdere, samt et tilsvarende antal kasser med materiale, flytter fra parlamentets normale hjemsted i Bruxelles til Strasbourg. Og efter fire dages møde flytter det hele så retur.

Helt galt er det i september, hvor parlamentet – som kompensation for at holde ferie i august – må flytte hele to gange til Strasbourg. Dette rejsecirkus koster de europæiske skatteydere mindst 1,5 milliarder kroner om året.

På dagens møde i parlamentet lå der et forslag fra Søren Søndergaard med flere om at begrænse rejsecirkusset. I erkendelse af, at traktaten kræver 12 samlinger i Strasbourg, gik forslaget ud på at forkorte de to møder i september og lægge dem i forlængelse af hinanden indenfor den samme uge. Traktaten siger nemlig ikke noget om, hvor lang en samling skal være. På den måde ville der kunne spares et tocifret millionbeløb til rejser, diæter, tolkning m.v.

”I disse krisetider må vi alle holde igen”, siger Søren Søndergaard til Ritzaus Bureau og påpeger, at EU tvinger græske arbejdere ned i løn, mens de selv hælder millioner ud på unødvendige møder. ”Vi erkender, at vanviddet er indskrevet i traktaten, men derfor kan vi jo godt forsøge at begrænse det”, sagde Søndergaard forud for afstemningen.

Det var et flertal af parlamentarikerne ikke enige med ham i. 265 stemte for forslaget, 380 stemte imod, mens 24 undlod. Af de 13 danske MEPere stemte kun Britta Thomsen (S) og Ole Christensen (S) imod, mens de to SFere Margrete Auken og Emilie Turunen undlod at stemme.

Kampagnen for at parlamentet hører til i Bruxelles her

Læs hele RB-telegrammet her

Back To Top