fbpx skip to Main Content

EU vil indføre masseovervågning af flyrejsende

EU-Kommissionen barsler med et rnyt forslag om oprettelsen af et fælleseuropæisk flypassagerregister, der skal notere oplysninger om rejsende ind og ud af unionen, er en revideret udgave af et forslag fra 2011, der er blevet blokeret af Europa-Parlamentet. Parlamentarikerne var bekymrede over indgrebet i borgernes grundlæggende rettigheder, men i kølvandet på terrorangrebene i Paris tidligere på måneden, er debatten om registret blusset op igen.

EU-præsident Donald Tusk har opfordret parlamentet til at »hjælpe os med at sikre sikkerheden for dem, som har valgt dette parlament«.

I et forsøg på at vinde parlamentarikerne over, har Kommissionen derfor ”“ ifølge et lækket lovudkast som The Guardian og Reuters er i besiddelse af ”“ foreslået at reducere den periode oplysningerne bevares, før de anonymiseres fra 30 til syv dage.

Oplysningerne vil stadig blive opbevaret i op til fem år, men vil kun kunne bruges i terrorismesager samt til bekæmpelse af »alvorlige transnationale forbrydelser« ”“ tidligere var definitionen »terrorisme og alvorlige forbrydelser«. Betingelserne for at få adgang til materialet vil desuden blive strengere.

For mange af parlamentets kritikere er ændringerne imidlertid slet ikke vidtrækkende nok.

»Det er stadig en general tilgang til et problem, der handler om individer. Man behandler alle som potentielle mistænkte. Det er helt ude af proportioner,« siger Jean Lambert, britisk medlem af Europa-Parlamentet for De Grønne, til Information.

Rina Ronja Kari, valgt for Folkebevægelsen mod EU, er heller ikke overbevist.

»Der er tale om meget små symbolske ændringer. Tilbage står der stadig, at man vil registrere alle flypassager. Det er klassisk masseovervågning af den værste slags,« siger hun.

Læs hele historien i dagens Information eller via dette link.

Back To Top