fbpx skip to Main Content

EU’s nye jernbanepakke møder kritik af transportarbejderforbund

EU-Parlamentet diskuterede i går EU-Kommissionens forslag til at indføre den 4. jernbanepakke, som efter alt at dømme vedtages den 14. december. Tilhængerne siger, at pakken skal sikre bedre og nemmere jernbanetransport i EU. Det Europæiske Transportarbejderforbund mener derimod, at pakken vil medføre social dumping og ringere vilkår for de ansatte.

EU's planer om øget liberalisering af jernbaner og togdrift møder bekymring blandt transportarbejderne. Foto: Poudou99 / Wikimedia Commons.
EU’s planer om øget liberalisering af jernbaner og togdrift møder bekymring blandt transportarbejderne. Foto: Poudou99 / Wikimedia Commons.

Mandag den 12. december behandler EU-Parlamentet den 4. jernbanepakke, som er på vej gennem EU-systemet for at blive forvandlet til lov. EU-Parlamentet skal stemme om den såkaldte politiske søjle i jernbanepakken onsdag den 14. december, hvor den den forventes at blive vedtaget, selvom GUE/NGL, De Grønne og EFDD vil præsentere et såkaldt “rejection amendment” for at forkaste aftalen.

Som navnet antyder er pakken den sidste i en række af tiltag, som har skullet privatisere og harmonisere jernbanedriften i EU. Imidlertid vil der være en overgangsordning på 6 år, som skal sikre en glidende overgang, hvor det stadig vil være muligt at give offentlige udbydere direkte kontrakter.

Det Europæiske Transportarbejderforbund stærkt kritisk

Tidligere på måneden stemte EU-Parlamentets transportudvalg for en del af pakken, som ifølge Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) vil medføre social dumping og ringere arbejdsvilkår for de jernbaneansatte.

”Resultatet i transportudvalget viser, at det konservative flertal i EU-parlamentet ikke har lært noget af den voksende utilfredshed blandt europæiske arbejdere og borgere. En utilfredshed som handler om, at EU synes, at konkurrence og åbning af markedet er vigtigere end at beskytte arbejdere mod social dumping,” udtaler Sabine Trier, vicegeneralsekretær i ETF, ifølge EU Fagligt Netværk.

ETF har allerede afholdt protestdemonstrationer i Bruxelles, og de har bebudet nye demonstrationer i Strasbourg, når EU-Parlamentet den 14. december skal stemme om pakkens ‘politiske søjle’.

Social dumping

Folkebevægelsen mod EU’s medlem af EU.-Parlamentet, Rina Ronja Kari, deler Det Europæiske Transportarbejderforbunds kritik af jernbanepakken.

”EU-Kommissionen forsøger at sælge den 4. jernbanepakke under dække af, at den skal give bedre service, sikre samme sikkerhedsregler og gøre det nemmere for passagererne. Desværre viser erfaringerne fra andre privatiseringer, at disse tiltag kan medføre, at de ansatte får dårligere vilkår og skal løbe hurtigere,” siger Rina Ronja Kari.

ETF selv mener, at den 4. jernbanepakke vil medføre øget ledighed, mere udlicitering og øget anvendelse af underleverandører. Samtidig vil flere få ansættelse gennem vikarbureauer eller få andre usikre jobs. Alt dette vil medføre at arbejdspresset vil stige, og at flere vil arbejde på fleksible timetal og på splittede vagter.

Ud over konsekvenserne for de ansatte og deres familieliv, så vil det også forringe kvaliteten af servicen og sikkerheden for passagererne.

Yderområderne kan blive svigtet

Endvidere påpeger Rina Ronja Kari, at også er en reel fare for at tyndt beboede egne ikke vil få den samme type service, hvis private selskaber ikke længere finder det rentabelt at skulle stoppe i små byer med et spinkelt kundegrundlag.

”I sidste ende skal private togselskaber først og fremmest skabe profit til deres aktionærer. De har ikke den samme offentlige forpligtelse som statsejede selskaber. Og hvis de skal kunne konkurrere med de offentlige togselskaber og samtidig skabe et overskud som gør aktionærerne glade, så kan det meget hurtigt medføre ringere service for kunderne og dårligere løn og arbejdsvilkår for de ansatte,” siger Rina Ronja Kari.

ETF deler ifølge EU Fagligt Netværk også denne betragtning. De spår, at jernbanepakken til føre faldende kvalitet og få operatørerne til at satse på de mest profitable linjer og afgange, hvilket vil have en skadeligt effekt på det samlede udbud af afgange. I sidste ende vil dette skade passagererne på trods af principperne om tilgængelighed.

I Danmark har ringere offentlig transport ført til yderligere marginalisering af visse dele af provinsen. Men landområder i hele EU er pressede for tiden, og landsbyer bliver affolket i både Spanien, Frankrig og Portugal.

Hvis ETF får ret i deres antagelse, så kan den nye jernbanepakke også få konsekvenser for tyndt befolkede områder, hvilket igen kan presse traditionelle lokalsamfund, kulturer og livsformer.  

Back To Top