fbpx skip to Main Content

Jurister: Ulovligt at EU mørklægger skatte-dokumenter

Det er i strid med EU’s egne regler om åbenhed i forvaltningen, når EU-Kommissionen mørklægger kontroversielle dokumenter om store firmaers lukrative skatteaftaler.

Sådan lyder konklusionen fra et eksperthold af jurister ved Bremen Universitet i en ny undersøgelse.


Sagerne med skatteaftaler er så grove, at vi ikke bare kan trække på skuldrene.
Rina Ronja Kari

Ekspertholdet har undersøgt forvaltningen i det skatteudvalg, som blev nedsat i kølvandet på den såkaldte LuxLeaks-skandale, hvor lækkede dokumenter afslørede lukrative skatteaftaler mellem hundreder af store selskaber som Ikea og Amazon og Luxembourgs regering.

Aftalerne blev indgået i årene 2002-2010, hvor EU-Kommissionens nuværende formand, Jean-Claude Juncker, var først finansminister og siden regeringschef i Luxembourg.

Det rejste spørgsmål om Junckers egnethed som kommissionsformand og fik EU-Parlamentet til at nedsætte et skatteudvalg, som skulle undersøge sagen.

Ulovlig mørklægning

Udvalget har imidlertid haft svært ved at få flere afgørende dokumenter udleveret fra EU-Kommissionen. Det drejer sig blandt andet om mødereferater og rapporter om sagen.

Det fik Folkebevægelsen mod EU’s gruppe i EU-parlamentet, GUE/NGL, til at bestille en juridisk udredning for at vurdere, om mørklægningen af dokumenterne er lovlig. Og den juridiske vurdering er klar: En sådan mørklægning er ikke i overensstemmelse med EU-retten.

>> LÆS EKSPERTGRUPPENS RAPPORT HER

“Sagerne med skatteaftaler er så grove, at vi ikke bare kan trække på skuldrene. Vi må vide, hvor højt op i systemet der var kendskab til skatteaftalerne, og hvorfor ingen gjorde noget ved det,” siger Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet Rina Ronja Kari til Politiken.

Sagsanlæg på vej

Udredningen fastslår, at Kommissionen har tilsidesat forpligtelserne om åbenhed og gennemsigtighed i både Lissabontraktatens artikel 15 og artikel 4 og 42 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

På den baggrund har den tyske EU-parlamentariker Fabio de Masi fra GUE/NGL nu lagt sag an mod kommissionen på vegne af gruppen, for at få EU-domstolens ord for, om mørklægningen er ulovlig.

“EU-kommissionen kan ikke længere gemme sig bag undskyldninger om skattehemmelighed og privatlivets fred, når den tilbageholder enorme mængder af politisk information fra parlamentets folkevalgte medlemmer,” siger Fabio de Masi.

Back To Top