fbpx skip to Main Content

Udvalg i EU-Parlamentet godkender Danmarks Europol-aftale

EU-Parlamentets udvalg for Retlige og Indre Anliggender har i dag godkendt samarbejdsaftalen mellem Danmark og Europol. Aftalen er dermed meget tæt på endelig vedtagelse. Medlemmerne af udvalget opfordrer til at aftalen kun bliver midlertidig med en varighed på fem år.

Europol hovedkvarteret i den hollandske by Haag. Foto: OSeveno / Wikimedia Commons.

Et bredt flertal af MEPerne i udvalget for Retlige og Indre Anliggender gav opbakning til aftalen med 51 stemmer for, 1 imod og 1 undladelse.

Hensigten med samarbejdsaftalen er at sikre, at Danmark fortsat kan deltage i EU’s politisamarbejde, når Danmark udtræder som regulært medlem af Europol den 1. maj 2017, som følge af folkeafstemningen om Europol den 3. december 2015.

Med aftalen sikrer man således, at undgå huller i den fælles europæiske indsats mod grov kriminalitet og terrorisme.

Aftalen skal kun gælde fem år

Medlemmerne af EU-Parlamentets udvalg for Retlige og Indre Anliggender opfordrer dog til, at den fremtidige aftale mellem Europol og Danmark bør have en udløbsdato på fem år.

Formålet med dette er at give aftalen en midlertidig karakter, så man dermed kan indføre en mere permanent ordning på et senere tidpsunkt.

Hvis dette bliver vedtaget, så er der med andre ord åbnet op for muligheden for endnu en folkeafstemning om Europol.

EU-Parlamentet skal høres inden aftalen kan underskrives og træde i kraft. Forslaget vil derfor komme til endelig afstemning, når det samlede EU-Parlament holder plenar i Bruxelles den 27. april.

Folkebevægelsen mod EU's Landssekretariat

Adresse:

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

Åbnings- og telefontider:

Tirsdage, onsdage og torsdage:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandage og fredage:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmeld dig vores digitale nyhedsbrev

Back To Top