fbpx skip to Main Content

Rina Ronja Kari: Uklart om Vestager vil forsvare RUT-registeret

Rina Ronja Kari, som er suppleant i udvalget, spurgte blandt andet Vestager om hun vil forsvare det danske RUT-register, der blandt flere i EU-kommissionen betragtes som diskriminerende og konkurrenceforvridende – men fik ifølge hende selv ikke noget svar fra den tidligere vicestatsminister:

– Hun ville ikke svare på, om hun vil forsvare det danske RUT-register, som bruges til at sikre ordentlige forhold for tilrejsende arbejdstagere, og som hun i øvrigt selv har været med til at vedtage. Dermed svarede hun heller ikke på, hvordan hun forholder sig til at sikre en balance mellem fri konkurrence og kampen mod social dumping.

– Vestager og hendes politik føler sig tydligvis hjemme i Bruxelles. Hun elsker EU, og EU elsker Vestager. Med Vestager ved roret for den europæiske konkurrence vil det fortsat betyde at sociale krav må vige for det frie indre marked.

– Der var ingen af Vestagers svar, der gav prej om en ny politik, som også kan være til gavn for de arbejdsløse og for de lavtlønnede.

Yderligere informationer
0045 471 464 130

Du kan se Vestagers høring her:

Back To Top