fbpx
skip to Main Content

Kampen mot Lisboatraktaten er ikke tapt

Gæsteindlæg på neitileu.no Som kjent var det kun Irland som fikk lov til å stemme over Lisboatraktaten. I Danmark ble den innført uten folkeavstemning siden regjeringen mente at vi ikke kom til å avgi særlig mye (mer) makt til EU. Men en gruppe mennesker var uenig, og anla sak mot…

Udsigt til hurtig afklaring af traktatsag

Tirsdag nåede Højesteret som bekendt frem til, at Østre Landsret skal realitetsbehandle sagen om regeringens grundlovsbrud i forbindelse med ratificeringen af Lissabon-traktaten. Onsdag meddelte Ole Krarup fra sagsøgerkredsen, at de ønsker sagen fremskyndet. "Vi presser tidsmæssigt på så meget som muligt. Kammeradvokaten, som repræsenterer statsministeren, har den modsatte ambition. Han…

Stands godkendelse af traktat-ændringer!

35 danskere får nu lov til at få afprøvet deres anklage mod regeringen for grundlovsbrud, da regeringen og Folketinget i 2008 ratificerede Lissabon-traktaten uden en folkeafstemning. Landsretten afviste i 2009 sagen, men den afgørelse har Højesteret i dag omstødt. ”Højesteret fastslår imidlertid, at borgerne har en sådan retslig interesse i…

Traktat-sag i Højesteret tirsdag

Tirsdag den 11. januar kl. 12.00 afgør Højesteret om de vil behandle retssagen om Lissabon-traktaten. Højesteret skal afgøre, om de 35 sagsøgere der har stævnet regeringen for ulovlig tiltrædelse af Lissabon-traktaten kan få deres påstande prøvet ved domstolene. De har stævnet regeringen for ikke at have fulgt grundlovens § 20,…

Lissabon-afgørelse i Højesteret i januar

De over 35 sagsøgere, der anklager regeringen for brud på den danske grundlov for ikke at sende Lissabon-traktaten til folkeafstemning, skal vente til 11. januar med at få besked, om Højesteret vil behandle sagen, hvilket kræver, at sagsøgerne har retlig interesse i sagen. Sagen føres af højesteretsadvokat Karen Dyekjær og…

Vi ønsker Lissabon-job nu!

IRLAND: Onsdag morgen gennemførte medlemmer af Peoples Movement en protest mod arbejdsgiverorganisationen IBECs konference i kongrescentret i Dublin. Demonstranter brugte IBECs plakater fra folkeafstemningen om Lissabon-traktaten, hvor der står "JA til job" og store bannere med kravet "Vi ønsker Lissabon-job nu!". - Hvor er Lissabon-jobbene, vi blev lovet af IBEC…

Krav om hollandsk traktatafstemning

- Den Europæiske Union får mere indflydelse på vores nationale økonomiske politik. Alene aftalen om straf til eurolandene er en traktatændring, der er en betydelig overførsel af beføjelser. Det kan ikke ske uden at høre den hollandske befolkning, siger det socialistiske oppositionsparti SP's EU-ordfører i det hollandske parlament Harry van…

S og SF uenige om traktatafstemning

Op til sidste uges EU-topmøde tegnede der sig et flertal for en dansk folkeafstemning om et tysk-fransk forslag til traktat-ændring. S, SF, EL og DF ville angiveligt spørge befolkningen, hvis forbundskansler Angela Merkel og præsident Nicolas Sarkozy fik opbakning til deres idé om at fratage stemmeret fra lande, der brød…

Grundlovssag på landsmøde

Retssagen mod regeringen for grundlovsbrud ved manglende folkeafstemning om Lissabon-traktaten kom i dag op på Folkebevægelsens landsmøde. Ole Krarup, der fører sagen for 37 danskere, gik på talerstolen og fortalte om Civilstyrelsens og Procesbevillingsnævnets afvisning af fri proces i sagen. - Afslaget om fri proces undergraver i realiteten demokratiets og…

Afvis alle forslag der truer stemmeretten i EU

Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy og Tysklands forbundskansler Angela Merkel har sat traktatændringer på dagsordenen på morgendagens EU-topmøde i Bruxelles. De to statsoverhoveder foreslår, at lande, som overtræder euro-reglerne, kan fratages stemmeret. Et flertal i Folketinget bestående af S, SF, EL og DF afviser forslaget og ønsker folkeafstemning, hvis forslaget går…

Back To Top