fbpx Skip to content

Arkiv

Har S og SF glemt den sociale protokol?

Artiklen er fra det nye nummer af Faglig EU Debat, udgivet af Fagligt Udvalg i Folkebevægelsen mod EU. Læs hele bladet her “Socialdemokratiet vil indføre en social protokol i EU, som sikrer, at det indre markeds fri bevægelighed ikke har forrang over retten til ordentlige løn- og arbejdsvilkår efter den nationale standard. En sådan social…

EU vil svække regler om genteknologi

EU vil svække regler om genteknologi Et forslag fra EU-Kommissionen om at lempe reglerne for godkendelse af GMO er godkendt af EU-parlamentet og afventer kun Ministerrådets godkendelse Afgrøder på markerne tørrer væk eller drukner som følge af klimaforandringer, hvilket går ud over fødevareproduktionen. EU forsøger nu at komme de betrængte landmænd til undsætning ved at…

Er EU på vej mod mere union?

Et flertal i EU-parlamentet mener, at der skal være flertalsafgørelser på næsten alle områder. De ønsker også en forsvarsunion med en permanent udrykningsstyrke og fælles våbenindkøb, skriver Svend Erik Christensen. I EU arbejdes der med endnu en udvidelse. Der snakkes om dele af Balkan, Ukraine, Georgien og Moldova. Det vil angiveligt stille store krav til…

Folkeafstemningen drejer sig om suverænitet inden for forsvarspolitikken. Stem nej!

Folkeafstemningen den 1. juni har betydning for hvor magten over forsvarspolitikken skal ligge. Af Lave K. Broch Cand.scient.pol. og medlem af Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse Allerede nu er der hjørner af det, som forsvarsforbeholdet dækker, der er overstatslige, og der er et klart pres på vetoretten; både fordi EU-kommissionen, Tyskland, Frankrig og Italien lægger op…

Nej tak til EU-bestemt mindsteløn

Mindstelønsdirektivforslaget er traktatbrud Af Ole Nors Nielsen, Næstformand, Folkebevægelsen mod EU Danmark har haft den såkaldte danske model i 120 år, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler løn- og arbejdsforhold igennem kollektive overenskomster, uden politisk indblanding. Denne model er grundlaget for vores vældfærdsmodel. Nu kommer EU med et direktivforslag til en lovbestemt mindsteløn, hvor Danmark er undtaget…

Meningsmåling: Flere danskere vil have et nordisk forbund i stedet for EU-medlemskab!

En repræsentativ meningsmåling lavet af Sentio i perioden 30. april til 5. maj viser, at 43,65 % af danskerne støtter et nordisk forbund i stedet for et EU-medlemskabs, mens 40,89 % af danskerne vil, at Danmark skal forblive i EU. 15,55 % af danskerne har ikke taget stilling. Meningsmålingen er repræsentativ og der blev lavet…

50 vanvittige ting EU har brugt penge på

Få et indblik i hvad EU egentlig bruger mange af vores penge på. Her er der 50 eksempler på, hvor galt det kan gå, når EU skal håndtere de mange penge, EU råder over!

Vi kæmper for et DAXIT

I sommers fik briterne lov til at stemme om deres EU-medlemskab - og de stemte for et Brexit. Det er på tide, at vi også bliver spurgt i Danmark. Det er der mange grunde til. For det første har EU ændret sig radikalt, siden Danmark blev medlem af EF i 1972. EU startede ud som…

Stop TTIP

Bliv klogere på handelsaftalerne TTIP, TiSA og CETA. Det er dig, der skal betale regningen!

Tillykke til os alle! Nu venter der hårdt arbejde

Briternes beslutning om at melde sig ud af EU har været hårdt kritiseret fra EU-tilhængere over hele Europa. De er blevet beskyldt for uvidenhed, for racisme og for alverdens dårligdomme. Ja, nogle går endda så langt som til at skælde ud over, at de overhovedet er blevet spurgt. Mogens Lykketoft har ledt fint an i…

Eksempler på brug af arrestordren

Den Europæiske Arrestordre blev implementeret i 2004 med henblik på bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet såsom terrorisme, menneskehandel og organiseret kriminalitet, gennem forenklede udleveringsprocesser for kriminelle. Det har dog siden vist sig, at der forelægger meget stor forskel på, hvilke forbrydelser de forskellige medlemslande kræver udlevering for. Der er set talrige eksempler på europæiske arrestordrer…

Lissabon-traktatens betydning for det danske retsforbehold

Efter Lissabon-traktatens ikrafttrædelse betyder retsforbeholdet, at Danmark som udgangspunkt ikke deltager i vedtagelsen af eller er bundet af nye beslutninger og retsakter på hele retsområdet i modsætning til tiden inden Lissabon, hvor Danmark deltog i videreudviklingen af EU’s mellemstatslige politi- og strafferetssamarbejde. Spørgsmålet er, hvad der sker i forhold til gyldigheden af retsakter, der er…

“Nogle ting løses bedst internationalt, og derfor må vi afskaffe retsforbeholdet”

Det er rigtigt, at der er spørgsmål, som er grænseoverskridende. Det gælder ikke mindst menneskehandel, narkokriminalitet og terrorisme. Det er derfor vigtigt, at der findes internationale løsninger på disse områder. Men for det første vil det ofte være nødvendigt at finde sammen også med lande, der ikke er med i EU. For det andet kan…

“Med tilvalgsordningen er det Folketinget som bestemmer”

Både ja og nej. Dels gælder reglerne om, at de øvrige EU-lande kan ekskludere Danmark fra en oprindelig retsakt, hvis Danmark nægter at være med til en videreudvikling af denne retsakt, hvis det i praksis betyder, at retsakten bliver umulig at gennemføre. Domme fra EU-domstolen bekræfter dette. Dels skal man huske, at et ja er…

“Vi mister indflydelse på retspolitikken”

Det er ikke rigtigt, at vi mister indflydelse, fordi vi bevarer suveræniteten over retspolitikken. Med retsforbeholdet vil Danmarks Folketing have den endelige indflydelse over retspolitikken i Danmark, samtidig med at vi kan samarbejde internationalt. Danmark vil desuden fortsat være repræsenteret i EU’s ministerråd, herunder i udvalg og arbejdsgrupper, selvom vi vælger at stå uden for…

“Danmark kan slet ikke deltage i EU’s retspolitik”

Det er ikke rigtigt. For det første vil Danmark fortsat deltage i spørgsmål om visumpolitik, da denne ikke falder under retsforbeholdet. For det andet vil Danmark formentlig også deltage i alt om Schengensamarbejdet, da retsforbeholdet giver mulighed for, at Folketinget kan vælge at være med på alt om Schengensamarbejdet. Og det har Danmark valgt at…

“Retsforbeholdet forringer danskernes retssikkerhed “

Tværtimod. Hvis danskerne stemmer ja den 3. december vil danske borger i fremtiden kunne blive overvåget, aflyttet og afhørt for handlinger, som ikke er strafbare i Danmark. Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse, giver myndighederne i andre EU-lande ret til at sætte dansk politi i gang med at efterforske danske og udenlandske borgere, der opholder sig…

“Retsforbeholdet betyder, at vi ikke kan bekæmpe social dumping”

Det er lodret forkert. Tværtimod kan retsforbeholdet hindrer social dumping. I juli 2010 barslede EU-kommissionen med et forslag til sæsonarbejderdirektiv, som vil gøre det lettere for arbejdsgiverne, at hente billig arbejdskraft udenfor Unionen. Forslaget er blevet voldsomt kritiseret af den Europæiske Faglige Sammenslutning for ikke at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold. Forslaget vil dermed betyde,…

“Danmark bliver et terrormål, fordi vi har undtagelser i EU”

Den slags argumenter er et lavmål i debatten og selvfølgelig helt ubegrundet. Angrebet på Charli Hebdo i Paris fandt sted selvom Frankrig ikke har et retsforbehold. Spanien og Storbritannien er ligeledes EU-lande, der har oplevet terrorsprængninger i nyere tid. Spanien har ikke en forsvars- eller retsforbeholdet, og Storbritannien har en tilvalgsordning a la den vi…

“Danmark kan ikke bekæmpe anden grænseoverskridende kriminalitet, f.eks. terrorisme”

Det er selvfølgelig forkert. Danmark indgår i et tæt internationalt samarbejde på retsområdet, ikke mindst gennem Interpol. Danmark vil også fortsat kunne samarbejde med EU-landene, selvom vi bevare retsforbeholdet. Grænseoverskridende kriminalitet stopper heller ikke ved EU’s grænser. Det er derfor vigtigt, at dette også ses i et større perspektiv. Danmark og andre lande er derfor…

“Det er voldsramte kvinder, der betaler for retsforbeholdet”

Titusinder af danske kvinder og en del mænd bliver slået af deres partnere. EU’s offerdirektiv betyder fx at volds ofre bliver beskyttet mod deres overfaldsmænd/-kvinder, uanset hvilket EU-medlemsland man flytter til, uden at skulle igennem proceduren der. Det er bestemt godt, og Danmark vil kunne indføre den samme lovgivning og/eller anmode EU om en aftale…

“Retsforbeholdet gør Danmark til et fristed for børneporno, menneskehandel og narkohandel”

Dette er en helt absurd påstand. Det er helt urealistisk, at Folketinget skulle støtte, at Danmark bliver et fristed for børneporno, menneskehandel og narkohandel, hvis Danmark beholder suveræniteten over retspolitikken. Børneporno, menneskehandel og narko er forbudt i Danmark. Dette vil næppe ændre sig, hvis danskerne stemmer nej den 3. december og vi beholder retsforbeholdet. Men…

“Danmark kan ikke samarbejde med EU-landene om trafiksikkerhed”

Siden 2005 har EU haft regler for gensidig anerkendelse af bødestraffe (for eksempel for trafikforseelser), som Danmark deltager i på mellemstatsligt niveau. Reglerne betyder i praksis, at hvis en dansker får en bøde for at køre over for rødt i Tyskland eller et af de andre medlemslande, så vil det være det danske politi, der…

“Danskere kan ikke længere rejse til Tyskland uden at vise pas”

Vrøvl. Danmark har en »Schengen-undtagelse« til retsforbeholdet, som betyder, at Folketinget kan vælge at være med på alt om Schengensamarbejdet. I Schengenområdet er der ingen paskontrol ved grænserne internt mellem landene. Samtidig er der fælles regler for kontrol af Schengenområdets ydre grænser mod f.eks. Rusland og Tyrkiet. Ligesom der er ens visumregler for borgere fra lande uden…

“EU’s flygtninge og indvandrepolitik er udarbejdet med flygtnings og indvandreres bedste for øje”

På nuværende tidspunkt ønsker aftalepartierne ikke at EU’s regler om flygtninge og indvandrere skal dækkes af tilvalgsordningen. Men hvis der på et senere tidspunkt skabes flertal for dette, er EU’s flygtninge- og indvandrerpolitik bestemt ikke solidarisk eller udarbejdet med flygtninges og indvandreres bedste for øje. Det gælder ikke mindst i forhold til opbygningen af Fort…

1) “Vi ryger ud af Europol”

Europol er EU’s politienhed med over 900 ansatte og et årligt budget på omtrent 84 millioner euro. Europol arbejder tæt sammen med de retshåndhævende myndigheder i EU-landene. Men Europol samarbejder også tæt sammen med lande uden for EU som fx. Albanien, Serbien, Australien, Canada, USA, Columbia og Norge i bestræbelserne på at bekæmpe grov international…

Bestil materialer til retsforbeholdskampagnen

Kampagnen er slut. Vi henviser derfor til vores anden bestillingsliste. Klik her!

Opvarmning

29/9 2015: Vi varmer ligeså stille op til vores tur rundt i landet. I går var vi ude i det gode vejr og fejre at vi for 15 år siden stemte nej til euroen. Det gjorde vi med champagne, en stor kage og håbet om, at vi kan gentage succesen med retsforbeholdet d. 3. december.…

Folkebevægelsens rute

Her er et overblik over folkebevægelsens kampagnetur: 11/10”“ 13/10: Bornholm Nexø og Svaneke d. 12/10 Rønne d. 13/10 14/10 ”“ 17/10: Nordsjælland 14/10: Frederiksværk (Nordcentret), Hundested (Havnen) Gilleleje (Havnen) 15/10: Allerød kl. 11, Birkerød ca. kl. 13, Farum, Holte 16/10: Hørsholm, Espergærde, Helsingør, Bycentret kl. 16 17/10: Hillerød (Torvet) og Ullerød Brugs 19/10 ”“ 23/10:…

Hvordan kan jeg hjælpe?

Du kan selvfølgelig like os på facebook og støtte folkebevægelsens kamp på den måde og samtidig få serveret aktuelle EU-nyheder. Du kan bestille materialer til uddeling, se mere her! Eller selv printe løbesedler ud og dele dem ud, se mere her! Du kan støtte økonomisk, enten igennem Mobile Pay på: 50 15 53 74 Eller…

Læserbrevsnetværk

Du kan også melde dig til vores læserbrevsnetværk, som kommer med forslag til emner du kan skrive om og som deler læserbreve så du kan blive inspireret. Bare skriv en mail til: Mille@folkebevaegelsen.dk Og ellers er der altid brug for flere EU-kritiske røster i den daglige debat – så en opfordring herfra om at springe…

Faglige anbefalere

Faglige anbefaler: Bevar retsforbeholdet Jacob Lassen Meier  Brancheleder  MUR/AB,  3F Esbjerg Sten Mogensen afgående Brancheleder MUR/AB 3F Esbjerg Carlo  Hermansen  Mureropmåler,  3F  Esbjerg Jørn  Laustsen   Faglig  sekretær,  3F  Esbjerg Hardy  Jørgensen   Sekretariatsleder,  3F  Esbjerg Brian  Morthorst   Tømreropmåler,  3F Esbjerg Henning  Overgaard  Fagforeningsformand,  3F  Esbjerg  Transport Hanne  Mogensen  Socialrådgiver,  Familieafdelingen Jytte  Søgaard   Næstformand,  LO  Vestjylland Alma …

Folkebevægelsens materialer om retsforbeholdet

Her finder du et udsnit af radioprogrammet: “EU i hverdagen” om retsforbeholdet med Niels Eriksen: Klik her! Radiospots for et nej den 3. december. Folkebevægelsen mod EU lavede radiospots til kampagnen for et nej den 3. december. Det på 20 sekunder kunne høres på en lang række lokalradiostationer før folkeafstemningen: Her kan du hente folderen…

Hvad er tilvalgsordningen?

Hvad er tilvalgsordningen? Tilvalgsordningen der er er blevet foreslået som erstatning for det nuværende retsforbehold, indebærer, at Danmark tilvælger i alt 21 EU-retsakter. Samtidig udtager tilvalgsordningen 10 retsakter, der ikke skal overgå til EU. Herunder retsakter vedrørende EU’s asyl- og indvandringspolitik. Tilvalgsordningen kan sammenlignes med en salamipølse. Hver gang en skive er skåret af pølsen,…

Hvad er retsforbeholdet?

Den 2. juni 1992 stemte et flertal af danskerne nej til EU’s Maastricht-traktat. Efter det danske nej lavede et flertal af partierne på Christiansborg et nationalt kompromis og der blev forhandlet med EU om danske undtagelser fra Maastricht-traktaten. En af disse undtagelser var retsforbeholdet. De andre forbehold indebærer at Danmark har været selvstændige og stået…

10 argumenter

10 argumenter for at bevare retsforbeholdet 1. Mere demokrati med retsforbeholdet. Vi har størst indflydelse på retspolitikken, hvis vi bevarer retsforbeholdet. Med retsforbeholdet kan vi stille folketingspolitikerne til ansvar for den retspolitik, der føres i Danmark. Desuden er det Folketinget, der kan ændre lovene. 2. Mindre demokrati uden retsforbeholdet. Hvis vi afskaffer retsforbeholdet og indfører…

Hvorfor nej til overstatslig politik?

Det vil være konsekvensen, hvis Danmark afskaffer retsforbeholdet og bliver en del af EU’s overstatslige retspolitik. Hvis EU får overstatslig magt over retspolitikken i Danmark vil vi kun have 1,1 % af stemmerne i EU’s ministerråd når der stemmes om retspolitikken og i EU-parlamentet vil danske medlemmer kun have 1,73 % af stemmerne (13 ud…

Vil du vide mere? – Den nørdede udgave

Her kan du læse forslaget til “tilvalgsordningen”, vedtaget af de 5 ja-partier: Klik her! Mosaik, en halv times debat om retsforbeholdet. Se den på youtube klik her! Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold fra Justitsministeriet klik her! Bog fra DIIS om de danske forbehold fra 2008: Bogen Du kan finde kritik…

Vi anbefaler at du stemmer på liste N

Sebastian, sanger og komponist Else Hammerich, tidl. MEP for Folkebevægelsen (1979-1989) Poul Thomsen, tdl. tv-vært på bl.a. ”Dus med dyrene” og ”Hund i hund mellem” Sebastian Dorset, standup komiker Drude Dahlerup, professor, NyAgenda, tidl. talsperson foir JuniBevægelsen Niels Hausgaard, entertainer Ole Krarup, tid. MEP for Folkebevægelsen (1994-2006) Annisette Koppel, sanger Jens Steffensen, tidl. folketingsmedlem f.…

Vi anbefaler at stemme på Jørgen Grøn

En stribe SF anbefaler at stemme personligt på Jørgen Grøn på liste N * Lene Linnemann, SF-Aalborg, regionsrådsmedlem. * Bjarne Sørensen, SF-Horsens, byrådsmedlem, formand for Dansk Metal Horsens. * Iben Kromann Dalborg, SF-Odense, tidl. regionsrådsmedlem i Syddanmark * Andy Madsen, SF-Mors, partiforeningsformand * Søren Peter Nielsen, SF-Fåborg-Midtfyn, tidl. partiforeningsformand, nu bestyrelsesmedlem * Gitte Bjørndal Velling,…

Arbejdsløsheden er det største problem i EU

Til EU-parlamentskandidaterne fra Socialdemokratiet, SF og Folkebevægelsen imod EU af Hardy Hansen m.fl. Gode kammerater. På Netværkets møde d. 9. maj 2012, – Europa ved en skillevej: Nedskæringer eller grøn beskæftigelse? ”“ udtalte tidligere nationalbankdirektør, Erik Hoffmeyer, som oplægsholder, at arbejdsløsheden er det største problem i EU. Hoffmeyer har ved flere lejligheder fremsat det samme…

Sådan virker EU

Af Sven Skovmand, medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU, tidl. MEP for Folkebevægelsen og tidl. MF (radikal) Hent dette som Word-dokument – klik på Word-ikonet! Indhold EU blander sig i alt Det er dyrt at være i EU Kan vi klare os udenfor? Norge spiller en langt større rolle EU skader u-landene Hvorfor kan…

Europa – på en anden måde

Et demokratisk europæisk samarbejde Af Helge Rørtoft-Madsen, Karl-Otto Meyer og Hans Henningsen I januar 2007 udgav jeg sammen med Karl-Otto Meyer og Hans Henningsen en lille pjece på dansk og tysk med titlen ”Europa på en anden måde”. Pjecen skabte ingen nævneværdige, politiske reaktioner eller debat, selv om behovet for at diskutere alternativer til EU…

Pressefoto af Jean Thieery

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandidaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader.

Pressefoto af Preben Kristensen

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandidaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader. Preben…

Det vil jeg

-af Preben Kristensen FOR VELFÆRD OG DEMOKRATI Valget til EU-parlamentet handler om, at den store del af danskerne, der mener, at EU bestemmer for meget, at EU er udemokratisk, og at EU’s projekter militær oprustning, bliver bedst muligt repræsenteret, så der dog bliver kastet lidt lys over mørkemændene. Selvom Folkebevægelsen mod EU er blevet spået…

Pressefoto af Tobias Clausen

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandidaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader. Tobias…

Det vil jeg

-af Tobias Clausen FOR DEMOKRATI OG SOLIDARITET Søndag den 25. maj er der valg til EU-parlamentet. Valget finder sted under den værste økonomiske krise i årtier ”“ en krise, hvor EU har gjort ondt værre. EU og regeringen har indledt et angreb på vores fælles velfærdssamfund. Skal det lykkes at forsvare og udbygge demokrati og…

Pressefoto af Troels Juel

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandidaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader. Troels…

Det vil jeg

-af Troels Juel ET SOCIALT OG BÆREDYGTIGT EUROPA ER MULIGT Jeg er medlem af Enhedslisten og arbejder for en verden med mere demokrati og stærkere styring af markedskræfterne. EU’s økonomiske politik trækker i den modsatte retning. Euroen forhindrer økonomisk fremgang og holder kriseramte lande i et jerngreb af besparelser. Samtidig sker der forringelser af velfærden…

Pressefoto af Victoria Risbjerg Velásquez

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandidaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader.

Det vil jeg

-af Victoria Risbjerg Velásquez VICTORIAS TRE MÆRKESAGER Uddannelse for livet Vi har brug for en fælles fremtid. Uddannelse er en grundsten for et stærkt, trygt og ligeværdigt samfund. Vi skal klædes på til livet som kritiske samfundsborgere. EU’s anbefaling af brugerbetaling er et tiltag, der vil rulle generationers progressive arbejde tilbage. Det samme er de…

Pressefoto af Mehmet Aksoy

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandidaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader. Mehmet…

Det vil jeg

-af Mehmet Aksoy STEM PERSONLIGT PÃ… MEHMET AKSOY Jeg er bekymret for EU’s udvikling, hvor befolkningerne ikke vil blive hørt. Vi har gennem historien oplevet andre udemokratiske og centralistiske projekter. De fejl skal vi ikke gentage. Vi ønsker ikke en EU-superstat med EU-præsident, EU-grundlov, EU-militær og toldmure mod den fattige verden. Det vil styrke en…

Pressefoto af Malte Bang

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandidaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader.

Det vil jeg

-af Malte Bang EU ER UDEMOKRATISK EU er grundlæggende udemokratisk. Når magten flyttes til EU, bliver der større afstand til borgerne og mindre afstand til lobbykontorerne. Pengene får større indflydelse. De folkevalgte i EU-parlamentet kan ikke stille nye forslag. Det kan kun den ikke-valgte kommission, som består af embedsmænd. Et flertal i parlamentet kan altså…

Pressefoto af Inger-Marie Tryde Martensen

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandidaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader.

Det vil jeg

-af Inger-Marie Tryde Martensen DERFOR SKAL DU STEMME PÃ… MIG! 1) Jeg vil benytte enhver mulighed til at kæmpe for nationalstaternes selvstændighed. Vi må kunne have lov til at sætte vores egne standarder indenfor transport, miljø, arbejdsmiljø og løn ”“ ja, indenfor alle områder uden at skulle tænke på Unionens mantra om varernes frie bevægelighed,…

Pressefoto af Jean Thierry

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandidaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader.

Det vil jeg

– af Jean Thierry EU OG EURO HINDRER DEMOKRATI Vi har en ”rød” regering, der fører EU-blå politik. Det er ikke tilfældigt. EU og euroen hindrer ”for meget” demokrati og omfordeling i landene. EU’s indre marked har skabt et ræs mod bunden, bl.a. på løn og arbejdsvilkår. EU har ødelagt stort set alt, som EU…

Det vil jeg

-af Hans Henrik Larsen FOR SAMARBEJDE MELLEM SELVSTÆNDIGE STATER Jeg mener, at EU blander sig alt for meget i vores hverdag. Jeg så meget hellere, at EU lavede en minimumslovgivning til glæde for øst- og syd europæiske lande og samtidig tillod f.eks. Danmark at have skrappere regler. Vi skal ikke alle være lige dårlige, men…

Det vil jeg

-af Thorkil Sohn DANMARK OG EU Det kan være svært at overskue alle detaljer i Danmarks lange forhold til EU. Men enhver kan overskue hovedlinjen. Det er kun gået en vej. EU har fået mere og mere magt. ”Danmarks selvstændighed” og ”vort folkestyre” kan snart være tomme udtryk uden indhold. Og det bekymrer mange. Men…

Det vil jeg

– af Erik Bach FEM GRUNDE TIL AT STEMME PÃ… ERIK BACH Det jeg ønsker og vil arbejde for i parlamentet er: â–  Stop for EU-liberalisering! ”“ af energisektoren, hvor DONG blev udsat for salg til Goldman-Sachs, fordi EU krævede området liberaliseret ”“ af jernbanen, hvor EUs fjerde jernbanepakke vil privatisere passagertrafikken til skade for…

Pressefoto af Erik Bach

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandididaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader. Erik…

Det vil jeg

– af Brian Olsen GÃ… IMOD EU’s TOTALANGREB Der går en lige linje fra EU’s finanspagt over den stramme styring af de nationale budgetter til de gennemtvungne forringelser af lærernes arbejdsforhold, efterlønnen, dagpengesystemet, førtidspensionen, SUen, fleksjobordningen, sygedagpengesystemet, kontanthjælpen, hjemmeplejen, ældreplejen …ja listen er alenlang. EU’s mål har altid været ”en stadig snævrere union” der bygger…

Pressefoto af Brian Olsen

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandididaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader. Foto…

Det vil jeg

– af Mette Langdal EU-SKEPTISK? SÃ… SÆT DIT X VED METTE Hvorfor skulle du stemme på en EU-modstander, hvis du ”kun” er EU-skeptiker, og de fleste partier siger, at de vil arbejde for, at EU ikke skal blande sig i alt? Det bør du gøre, hvis du er enig med mig i: * at det…

Det vil jeg

– af Jørgen Grøn EN SF’ER MOD EU Er du også træt af EU, så stem på mig ”“ en SF’er mod EU. Jeg vil arbejde for, at danskernes forhold skal bestemmes i Folketinget, ikke af lobbyister og bureaukrater i Bruxelles. Derimod skal vi samarbejde med alle verdens folkeslag om at løse fælles problemer. Det…

Det vil jeg

– af Christian Juhl VERDEN ER STØRRE END EU I EU-parlamentet vil jeg arbejde for â–  at hindre EU i at få mere magt og at rulle magt tilbage til Folketinget â–  at sikre den skandinaviske velfærdsmodel â–  at sikre et bæredygtigt miljø â–  et åbent, ligeværdigt og fredeligt internationalt samarbejde NEJ TIL SOCIAL DUMPING…

Det vil jeg

DIT NEJ STARTER MED ET N Skal EU bestemme alt? Sådan spørger stadigt flere, i takt med at EUs indflydelse på alt fra velfærd til fødevaresikkerhed bliver mere og mere tydelig. Hvem skal bestemme, hvem der får børnecheck i Danmark? Hvem der skal have dagpenge? SU? Hvem skal bestemme, hvordan vi indretter velfærdssamfundet? Hvor stort…

Det vil jeg

EN STÆRK FAGLIG STEMME Der er langt fra Bruxelles til almindelige danske arbejdspladser. I EU er man ligeglad med social dumping. For de mennesker, som arbejder på havnen, i byggeriet, på slagteriet, gartneriet eller som chauffør, er det derimod deres løn og arbejdspladser, som er på spil. Privatansatte trues af social dumping, mens de offentligt…

Anbefalere

”Jeg stemmer på Lave Broch, fordi han har en stor viden om EU, er vedholdende og samtidig rigtig dygtig til at samarbejde ppå tværs af holdninger og partiskel. Jeg deler værdier om nærhed, medbestemmelse, miljø¸, udsyn og åbenhed med Lave. Han er den helt rigtige repræsentant og vagthund for de værdier, og for Danmark, i…

Det vil jeg

JA TIL ET BEDRE SAMARBEJDE END EU Centraliseringen af magt i EU ødelægger demokratiet, og mange EU-beslutninger er til skade for Danmark og omverdenen. Nye EU-regler om realkreditten kan ende med at være ødelæggende for både boligejerne og samfundsøkonomien. EU tillader sundhedsfarlige stoffer i fødevarerne. EU blander sig i velfærden f.eks. børnechecken, SU’en og dagpengene.…

Pressefoto af Lave

Disse billeder kan frit og vederlagsfrit benyttes af pressen i forbindelse med omtale af kandididaten. Fotografens navn skal dog angives. For at hente billedet i høj opløsning, skal du først dobbeltklikke på det lille billede, hvorpå der åbner sig et nyt vindue med versionen i høj opløsning. Dette højreklikker du så på og downloader. Lave…

20 kandidater på EU-modstandens liste N

20 kandidater til EU-modstandens liste Nved valget til EU-parlamentet søndag den 25. maj 2014– valgt på Folkebevægelsen mod EUs landsmøde den 26.-27. oktober 2013. Alle er opstillet i hele landet. Opstillingen er prioriteret sideordnet. På stemmesedlen står de i denne rækkefølge, men det personlige stemmetal afgør valget. Kontakt kandidaterne – hent pdf-fil med navne, adresser,…

Opstillingsgrundlag ved EU-valget 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Læs og print grundlaget i PDF-format – klik på ikonet til højre! Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er dansk udmeldelse af EU. Men vi har også blik for den proces, der skal…

Jeg vil anbefale liste N i 2014

Jeg anbefaler at stemme på Folkebevægelsen Jeg vil gerne anbefale offentligt, at vælgerne stemmer på Folkebevægelsen mod EUs liste N ved valget til EU-parlamentet 25. maj 2014. Kun navn, titler og eventuelt bynavn vil blive offentliggjort)   Navn: Titler (herunder evt. partimedlemskab): Adresse: Postnr/By: E-mail: Telefon:   Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København…

Støt os

Hvis du vil støtte indsatsen mod EU i forbindelse med valget til EU-parlamentet 25. maj 2014, kan du bl.a. melde dig ind. købe andelsbevis i valgsejren eller på anden vis støtte os økonomisk. Køb andelsbevis i valgsejren! For 500 kroner kan du købe et flot andelsbevis i Folkebevægelsens valgsejr. Læs mere – klik her! Giv…

EU-modstandens 20 kandidater

De 20 kandidater på Folkebevægelsen mod EUs liste ved valget til EU-parlamentet 25. maj 2014 NB: Denne side er under opbygning! Se adgang til kontaktoplysninger ! 1. Rina Ronja Kari 2. Lave K. Broch 3. Ole Nors Nielsen 4. Christian Juhl 5. Karina Rohr Sørensen 6. Jørgen Grøn 7. Mette Langdal 8. Brian Olsen 9.…

Vi vil styrke EU-modstanden i parlamentet

UDTALELSE fra landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU 30. november 2013: EU-eliten forsøger at gøre valget til EU-parlamentet i 2014 til et valg mellem EU-tilhængeres præsidentkandidater eller racistiske højrenationalister. Det viser kun, at de er helt ude af trit med befolkningerne. Den voksende utilfredshed med og modstand imod udviklingen i EU er bredt og folkeligt funderet.…

Køb Andelsbevis i valgsejr

EU-valget den 25. maj er af stor betydning. Der er flere forslag på vej om at give EU endnu mere magt f.eks. oprettelse af en bankunion og planer om en ny traktat. En stærk repræsentation for Folkebevægelsen mod EU vil blive brugt i kampen mod endnu mere magt til EU og for at frigøre Danmark…

Løsningen er mere demokrati

Aktuel kommentar af Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez, faglig aktiv, fremtidsfighter og tidl. formand for HK Ungdom Kbh. Monica på 23 er opvokset i en provinsby udenfor Kalundborg. Hun flyttede til Holbæk for at påbegynde sin erhvervsuddannelse, men har sidenhen måtte skifte den første ud med glarmester, for at skifte den ud med bygningsmaler uddannelsen. Lærepladserne…

Kommunevalg og social dumping

– Stem kun på kandidater, der vil sikre overenskomster og klausuler, siger Dansk El-Forbund i Østjylland. Lidt over halvedelen af kommunerne har i dag arbejdsklausuler, som arbejdsgiverorganisation finder på kant med EU-regler 19. november er der valg til landets 98 kommunalbestyrelser og fem regionsråd. Valget er ikke uden betydning for indsatsen mod EU’s forringelser af…

Dagpenge-kollaps truer: Skal EU bestemme alt?

Aktuel kommentar af Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU EU-reglerne truer med at slå et stort hul i det danske dagpenge-system. Det skyldes, at andre EU-borgere kan få danske dagpenge efter kun 3 måneders arbejde i Danmark. Den eneste betingelse er, at de i 9 måneder forinden har levet op til hjemlandets…

EU truer dagpengene

Kommissionen vil undersøge om dansk dagpengekrav om tre månders arbejde i Danmark er lovligt i EU… EU-Kommissionen undersøger i øjeblikket, om borgere fra andre EU-lande skal have lettere adgang til dagpenge i Danmark. “Vi begyndte tidligere i år at se på den danske lovgivning, da den kan være i uoverensstemmelse med EU-forordningen,” siger talsmand for…

Gør op med EUs indre marked

Aktuel kommentar af Carlo Hermansen, mureropmåler i 3F-Esbjerg Det sande ansigt viser sig tydeligere og tydeligere i EU. De aktioner som er foregået rundt om i landet, imod social dumping, er desværre ikke andet end symptom behandling. Det er prisværdigt når vognmænd og chauffører blokerer ulovlig carbotage kørsel på Esbjerg havn og Ã…rhusianske betonarbejdere blokerer…

Behov for faglig og politisk kritik i Europa

Aktuel kommentar af Hardy Hansen, tidl. forbundsformand for SiD (nu 3F) Der mangler en faglig og politisk vækkelse hos lønmodtagerne i dagens Europa. For siden krisen startede, har det udtalte mål været at skabe økonomisk stabilitet, medens det underliggende mål har været at begrænse demokratiets rækkevidde, mindske omfanget af velfærd, øge indkomstforskellene og begrænse de…

3F sætter fokus på EU

Kort om 3F 3F har over 300.000 medlemmer organiseret i 71 lokalafdelinger. Der er langt over 5000 tillidsrepræsentanter og omkring 7000 arbejdsmiljørepræsentanter. Læs mere på www.3f.dk Kongressen i Aalborg 14.-19. september skal behandle flere forslag om 3Fs forhold til EU’s rolle i forhold til arbejdsmarked og fagbevægelse Af Ib Roslund 869 delegerede fra hele landet…

Hvad skal 3F med EU?

Nyhedsbrevet har spurgt en række folk i 3F: Skal en optrappet indsats i 3F overfor EU bruges til at sige klart fra overfor EU’s angreb på faglige og sociale rettigheder på arbejdsmarkedet? I det trykte nyhedsbrev måtte flere af svarene forkortes. Her er de i fuld længde inklusiv et modtaget efter deadline: Poul Erik Skov…

EU-patentdomstol på nettet

Bliv klogere på EUs patentregler og patentdomstol på internettet EU og regeringen * EU: Aftale om en fælles patentdomstol * Regeringen: Høring vedrørende udkast til forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v. * Regeringen: Lovforslaget om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Kritiske kommentarer * IT-Politisk Forening:…

Nyheder og pressemeddelelser

Nyheder og pressemeddelelser om EUs patentregler og patentdomstol Pressemeddelelser: Tak til grundloven for at sikre patentafstemning 5. juni: “Vores grundlov sikrer os bedre mod magtovergivelse til EU end andre lande”, siger talsperson Rina Ronja Kari sin grundlovstale, som også beklager regeringens vedtagelse af en ny offentlighedslov, som EU kun kan misunde Folkebevægelsen støtter patent-folkeafstemning 7.…

Artikler og dokumenter

Artikler, kommentarer og dokumenter om EUs patentregler og patentdomstol Dokumenter: EU-patent deler vandene Notat af praktikant Nina Kenborg til Folkebevægelsens landsledelse i foråret 2013. Kommer ind på emner som manglende legitimitet, etisk dilemma, patent på mennesker, opdagelser eller opfindelser og i store virksomheders tjeneste. Klik på PDF-ikonet til højre! Artikler i Folk i Bevægelse: EU-patent…

Nyhedsbrevet – maj 2013

NYHEDSBREVET Maj-juni 2013. Nr 2. 17. årgang Artikler og kommentarer om bl.a. hvorvidt regeringen lever op til EU-krav eller valgløfter, EU og arbejdsløsheden, EUs landespecifikke anbefalinger, lærerkonflikten, Laval-sagen og EU-valg 2014. Læs bladet i PDF-format i farver– klik på ikonet til højre! Artikler og kommentarer: Opfylder regeringen valgløfter eller EU-krav? ”“ Frigør os af finanspagten,…

Gid Poul Erik Skov ville gå imod EUs diktater

1. maj-kommentar af Per Sørensen, 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdenes Fagforening Vores forbundsformand i 3F, Poul Erik Skov, er blevet sur på den grønlandske regering, da den har godkendt, at mere end 3.000 kinesiske arbejdere kan arbejde i et mineprojekt på kinesiske lønninger og ikke grønlandsk overenskomst. Det er en fin protest. Men bare han…

EU har bestemt”¦

Af Eva Hallum, formand for Folkebevægelsens faglige udvalg Regeringen er EUs duksedreng og overopfylder helst EUs ønsker. Derfor er giver EUs såkaldte landespecifikke anbefalinger grund til bekymring. Lærernes arbejdstid og skolernes ledelse EU-Kommissionen foreslår, at kvaliteten af de erhvervsfaglige uddannelser skal forbedres, bl.a. ved at begrænse den tid, som lærerne bruger på andre aktiviteter end…

Symbolsk kamp mod lærerne

Først tager de lærerne. Så tager de andre offentligt ansatte. Og så er banen kridtet op for et opgør med de ansatte i den private sektor Kommentar i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg af Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU Man skal være mere end almindeligt dårligt begavet for at tro, at Finansministeriets og Kommunernes…

Lærerkonflikten: Hvor kommer KL og regeringens krav fra?

Regeringen og KL kunne have valgt en anden vej end at overopfylde EUs krav og opfordringer, siger lærer Ane Søegaard Af Ib Roslund I flere uger har Danmark været ramt af konflikten mellem lærerne, som Kommunernes Landsforening (KL) har lockoutet. Lærerne er bekymret for, at KLs krav vil forringe uddannelsessektoren. Ved redaktionens afslutning havde regeringen…

Opfylder regeringen valgløfter eller EU-krav?

”“ Frigør os af finanspagten, siger formanden for Dansk Metal i Horsens. ”“ Lad os få en rigtig socialdemokratisk regering, der ikke tager imod alt fra EU med kyshånd, siger formanden for LO Sønderjylland. Af Ib Roslund Tilslutningen til regeringspartierne er faldet voldsomt siden folketingsvalget i 2011. Socialdemokraterne har ikke haft dårligere meningsmålinger i 100…

Styrk EU-modstanden i 2014

Faglige folk anbefaler ”“ allerede nu – at stemme på Folkebevægelsen I slutningen af maj næste år skal der vælges 13 danskere til EU-parlamentet. For fagbevægelsen og dens medlemmer bliver det stadig mere vigtigt, hvem der sidder dernede. EU lægger nemlig i stigende grad pres på og undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel og dent nordiske skattefinansierede…

EU udnytter arbejdsløsheden

Af Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet Så kom de seneste arbejdsløshedstal for EU. Det er rystende læsning. Ikke mindre end 26 millioner mennesker er nu officielt arbejdsløse. Reelt er tallet endnu højere, fordi mange helt har opgivet at registrere sig som arbejdsløse. Alene det seneste år ”“ fra december 2011 til december 2012 ”“ er…

Forurening i lufthavne dræber

– Det handler om lufthavnsarbejdernes helbred, ja i sidste ende om liv eller død, sagde MEP Søren Søndergaard, da han bød velkommen til konferencen ”Luftforurening i lufthavne” i Bruxelles Af Peter H. Bonfils Torsdag den 31. januar samledes omkring 100 fagforeningsfolk, eksperter, forskere, virksomhedsrepræsentanter og politikere i EU-parlamentet til en konference om luftforurening i lufthavne.…

3F Kastrup: EU brænder ikke for det

– Godt arbejdsmiljø har jo ikke specielt høj prioritet i EU, siger formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, men opfordrer alligevel Kommissionen til at gøre noget ved luftforureningen i lufthavnene Formanden for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen, der var blandt oplægsholderne på konferencen i Bruxelles, sætter pris på konferencen. – Det var vigtigt, at konferencen samlede…

EU angriber nu også lønaftaler

– hvordan kunne det gå så galt? Af Per Sørensen, 3F Bygge Jord og Miljøarbejdernes Fagforening Presset på det danske arbejdsmarked og den solidariske velfærdsmodel har vel aldrig været større end nu. Og desværre fortsætter opgøret med mange års hårdt tilkæmpede rettigheder, både når det handler om faglige rettigheder, den danske model og velfærdsordninger. Modellen…

Britisk fagbevægelse om EU-afstemning

Britisk LO-formand og formanden for transportarbejderforbundet er begge kritiske over Camerons EU-tale ”“ men af helt forskellige årsager Af Ib Roslund Den 23. januar holdt Storbritanniens konservative premiereminister David Cameron en tale om landets forhold til EU. Heri lovede han genforhandling af landets forhold til EU, tilbagetrækning af magt fra Bruxelles og en folkeafstemning om…

EU stopper kommunernes byggeri og renovering

– regeringen danser efter EUs pibe Af Eva Hallum, Folkebevægelsen mod EU, fagligt udvalg Det er helt vanvid, at regeringen lader EU diktere de økonomiske rammer for, hvad kommunerne må anlægge og renovere. Og det gør det mere vanvittigt, når gode bygningshåndværkere ikke kan få arbejde, og er truede med at skulle gå fra hus…

Nyhedsbrevet – februar 2013

NYHEDSBREVET Februar-marts 2013. Nr 1. 17. årgang Artikler og kommentarer om bl.a. EU og arbejdsløsheden, demonstration ved EU-topmødet i marts, konference om luftforurening i lufthavne, demonstration mod social dumping, EU-angreb på lønaftaler, EUs bremsning af kommunalt byggeri og britisk fagbevægelses holdning til EU-afstemning. Læs bladet i PDF-format i farver– klik på ikonet til højre! Artikler…

EU-direktiv vil udrydde dansk vognmandsbranche

Fagbevægelse og arbejdsgivere i transportbranchen vil have strammet kontrollen med brug af udenlandske chauffører og stoppet EUs planer om åben ladeport for social dumping. Folkebevægelsen vil have regering og folketing til at sige klart fra overfor EUs planer Af Ib Roslund I 2010 indførte EU et direktiv om cabotage ”“ et udtryk af fransk oprindelse,…

EU truer havnene for tredje gang

Kommissionen tabte to slagt om liberalisering med direktivforslag. Nu forsøger de, at få det gennemført ad bagvejen i bl.a. Portugal, Grækenland og Polen, vurderer Ole Nors Nielsen Af Ib Roslund I slutningen af september varslede EU’s transportkommissær Siim Kallas varslede et nyt direktiv for liberalisering og øget konkurrence mellem forskellige ydelser og funktioner i EUs…

Afsporet jernbaneliberalisering fik grønt lys i Bruxelles

EU-parlamentets godkendelse af ny jernbanepakke betyder, at mere liberalisering og privatisering er på vej til at blive en realitet. ”“ Det vil ikke styrke velfærden for borgerne, siger togfører Erik Bach og beklager, hvis regeringen vil stemme for det EU-parlamentet vedtog i juli andenbehandlingen af en ny jernbanepakke, som vil betyde ydereligere adgang for private…

EU og strejkeretten

Ved Per Sørensen, 3F Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening Et af de mest nødvendige våben i den nordiske arbejdsmarkedsmodel, strejkeretten, har EU-Kommionen haft et ønske om at kunne styre, ved et krav om anmeldelse og godkendelse af en strejke før den etbleres i EU-landene. Dette krav har EU-Kommisionen lagt på hylde efter store protester fra…

Det nye EU i støbeskeen

Af Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU I øjeblikket foregår en historisk forvandling af EU. Væk fra det gamle EU, som vi har kendt de sidste årtier. Og frem mod det nye EU, som meget mere har karakter af en egentlig statsdannelse. Det er krisen i euroen som har fremtvunget denne forvandling af EU. Langt…

Nyhedsbrevet – november 2012

NYHEDSBREVET November 2012. Nr 5. 16. årgang Artikler og kommentarer om bl.a. cabotage (social dumping i vogmandsbranchen), nye EU-trusler mod havnene, jernbaneliberalisering, EU og strejkeretten, EU-forringelse af arbejdsmiljøet og det nye EU. Læs bladet i PDF-format i farver– klik på ikonet til højre! Artikler og kommentarer: EU-direktiv vil udrydde dansk vognmandsbranche Fagbevægelse og arbejdsgivere i…

EU-forringelse af arbejdsmiljøsikkerheden

Af Eva Hallum Der er udkommet en vejledning fra Arbejdstilsynet om “Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet”). Der er tale om en modificering af hidtidige danske regler, så de lever op til EU’s såkaldte “Anerkendelsesdirektiv”. Vejledningen indebærer bl.a., at personer fra EU/EØS-lande – hvis de er midlertidigt/lejlighedsvist ansat – kan få lov at arbejde…

40-året på nettet

Links til flere oplysninger og kommentarer om 40-året for EF-afstemningen i 1972 * Magasinet Europa Tema: 40 år siden danskernes ja til Europa * Notat 40 år med EU – Hvordan ser fremtiden ud? [* EU-Oplysningen->http://www.euo.dk/nyheder/euidag/2012/oktober/afstemning/ ] Ja til EF for 40 år siden

Artikler og kommentarer

Artikler og kommentarer fra Folkebevægelsen i forbindelse med 40-året for EF-afstemningen i 1972 40 år efter 72: Vil vælgerne det nye EU? – EU er blevet noget fundamentalt andet end det danskerne stemte ja til i 1972. Nu er EU på vej mod en egentlig statsdannelse, som vælgerne bør spørges om, udtaler MEP Søren Søndergaard…

Nyhedsbrevet – september 2012

NYHEDSBREVET September 2012. Nr 4. 16. årgang Artikler om bl.a. Dansk Metal og EUs pres på dansk arbejdsmarkedsmodel, Vejlegården-konflikten, vækstpagten, finanspagt-modstand på tværs af grænser, jernbaneliberalisering, strejkedirektiv og arbejdsmiljø samt kommentar af MEP Søren Søndergaard. Læs bladet i PDF-format i farver– klik på ikonet til højre! Artikler: Metal-formænd bekymret for EUs pres på arbejdsmarkedet ”Man…

Metal-formænd bekymret for EUs pres på arbejdsmarkedet

Af Ib Roslund Udvidet version med ubeskårne citater ”Man går hele tiden kapitalens veje, når man laver politik i EU”, siger formanden for Dansk Metal i Nordvestjylland med en bekymring der deles i Hovedstaden, Odense, Ã…rhus, Randers, Horsens, Vejle, Skjern-Ringkøbing og Københavns Lufthavn forud for Dansk Metals kongres i Aalborg Den danske arbejdsmarkedsmodel og konfliktretten…

Stegt flæsk og persillesovs

Kommentar af MEP Søren Søndergaard i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg En af sommerens helt store emner har været konflikten mellem 3F og Restaurant Vejlegården. Især i starten blev det i pressen fremstillet som en konflikt mellem den lille mand ”“ den sympatiske restauratør Amin Skov – overfor den store stygge fagbevægelse. En række politikere…

Gult kort til EU-forslag om strejkeretten

19 nationale parlamenter mener at EU-kommissionens forslag om strejkeretten strider imod nærhedsprincippet Kommissionen fremlagde i marts et forslag, som skal afklare forholdet mellem EU-traktatens frie bevægelighed og strejkeretten ”“ den såkaldte Monti II forordning. Men da strejkeretten er undtaget i EU-traktaten har 19 nationale parlamenter ytret, at forslaget er i strid med nærhedsprincippet. Dermed har…

Protest mod finanspagten på tværs af grænser

Ved Per Sørensen og Kim W. Bilfeldt, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Arbejderkonference i Köln i juni På initiativ af især tyske metalarbejdere i Køln-Essen området og de offentligt ansattes fagforbund Ver.di for Nordrein Westfalen har der været en konference om europæisk styrkelse af kampen mod finanspagten. Emnet havde vi oppe at vende i…

EFS: Vækstpagt ændrer ikke nedskæringskurs

Et lys i mørket ”“ eller blålys? ”Et lys i mørket” kaldte statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) det, da EU’s regeringsledere i juni blev enige om en såkaldt vækstpagt, som angiveligt skal give mere vækst og beskæftigelse. ”Vi er endegyldigt slået bort fra tyske Merkel og franske Sarkozys katastrofale sparekurs”, jublede MEP Britta Thomsen (S). Men…

Afsporet jernbaneliberalisering godkendt af Parlamentet

Af Maj Aslett-Rydbjerg, Bruxelles EU-parlamentets godkendelse af ny jernbanepakke betyder, at mere liberalisering og privatisering er på vej til at blive en realitet EU-parlamentet vedtog i juli andenbehandlingen af en ny jernbanepakke, som vil betyde ydereligere adgang for private selskaber og liberalisering af togdrift og net. Som noget nyt gælder forslaget ikke kun godstrafikken, men…

EU-forringelse af arbejdsmiljøsikkerheden

Af Eva Hallum Om anerkendelsesdirektivet Der er udkommet en vejledning fra Arbejdstilsynet om “Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet”). Der er tale om en modificering af hidtidige danske regler, så de lever op til EU’s såkaldte “Anerkendelsesdirektiv”. Vejledningen indebærer bl.a., at personer fra EU/EØS-lande – hvis de er midlertidigt/lejlighedsvist ansat – kan få lov…

Videohilsener

Videohilsener til Folkebevægelsen mod EUs 40 års jubilæum i 2012

Arbejdsløsheden i eurozonen stiger

Eurostat har i dag offentliggjort nye tal omkring arbejdsløsheden i EU. Det viser sig, at arbejdsløsheden i EU som helhed i marts er så godt som forblevet den samme som i februar, men i eurozonen er arbejdsløsheden stadig stigende. I marts er yderligere 169.000 eurozone-borgere er blevet arbejdsløse. Arbejdsløsheden er faldet i 8 EU-lande og…

ACTA-afstemningen er nu fastlagt

I går mødtes INTA, udvalget for international handel, som er det udvalg der arbejder med ACTA. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, bedre kendt som ACTA, er en aftale der bl.a. forhindre billige piratkopier af medicin til ulande og begrænser brugen af internettet. Det er nu planlagt at afstemningen for hele EU-parlamentet ligger i Strasbourg-sessionen den 3.-5. maj,…

Formanden besvarer Søndergaards opfordring

I Strasbourg i sidste uge holdte EU-parlamentariker Søren Søndergaard en kort tale i parlamentet, hvori han opfordrede Martin Schulz, formanden for EU-parlamentet, til at involvere sig i sagen om den sultestrejkende dansk-bahrainske demokratiaktivist, Abdulhadi al-Khawaja. Nu har Søndergaard modtaget et svar på sin opfordring. “Tak for din et-minuts-tale den 17. april 2012 angående situationen med…

En regeringschefs afgang ændrer ikke på EUs budgetkrav

Efter Hollands statsminister, Mark Rutte, i går trak sig på grund af at han ikke kunne få et flertal i folketinget til at stemme for en finanslov, der kunne leve op til EUs krav om en statsgæld på under 3 pct. af BNP, kræver Kommissionen fortsat at Holland overholder euro-traktatens retningslinjer. “Det ville være enden…

Velkomsttale af Johanne Langdal Kristiansen

Velkomsttale ved Folkebevægelsen mod EUs jubilæumsfest 21. april 2012 af Johanne Langdal Kristiansen, talsperson for Folkebevægelsen Den 22. og 23. april 1972 var ca. 600 EF-modstandere samlet til landskonference i Odense. Det blev det egentlige startskud for Folkebevægelsen mod EF, senere Folkebevægelsen mod EU. Det er i disse dage 40 år siden, og meget er…

Fødseldagstale af Jens-Peter Bonde

Tale ved Folkebevægelsen mod EUs jubilæumsfest 21. april 2012 af tidligere MEP Jens-Peter Bonde Undskyld jeg er lidt snottet. Det bliver man af fyrre år i EU. Jeg vil gerne takke Folkebevægelsen for nogen af de bedste år i mit liv. Jeg elskede at komme i lokalkomiteerne, vores ilt. Jeg kender mange venlige sofaer i…

Fødselsdagstale af Helle Hagenau, Norge

Tale ved Folkebevægelsen mod EUs jubilæumsfest 21. april 2012 af Helle Hagenau, international leder i Nei til EU, Norge Kjære danske venner Kjære kampfeller Kjære jubilant Gratulerer med dagen! Jeg bringer hilsener og gratulationer fra norske Nei til EU. Folkebevægelsen er på mange måder vores politiske tvilling, og vi sætter utrolig stor pris på det…

Taler og fotos fra festen

Taler og fotografier fra jubilæumsfesten den 21. april 2012 * MEP Søren Søndergaards tale (i hans blog) – klik her! * Talsperson Johanne Langdal Kristiansens tale – klik her! * Tidl. MEP Jens-Peter Bondes tale – klik her! * Helle Haggenau (Nei til EU Norge)s tale – klik her! Fotos fra fest (på Flickr) –…

Opråb til politisk sporskifte

Aktuel politisk kommentar af Hardy Hansen, fhv. forbundsformand Vi har fået en ny R S SF regering, der desværre på nogle områder fortsætter med at føre borgerlig klassepolitik, så jeg kan godt forstå, at liberalisterne hos de radikale for tiden jubler. Det er også forståeligt, at der er oprør i SF om den politiske linie…

Fødselsdagshilsner til Folkebevægelsen

Skriftlige hilsenere! Folkebevægelsen mod EU fyldte 40 år den 23. april. Læs her de skriftlige hilsener, vi har registreret. Se videohilsener – klik her! Gaver? …er altid velkomne 🙂 Øverst på ønskelisten står økonomiske bidrag til især indsatsen for traktat-afstemning. Se hvordan du kan gøre det – klik her!. Du kan også skaffe medlemmer –…

Barometer

Hvor mange underskrifter har Folkebevægelsen samlet ind? Nedenstående barometer viser, hvor mange underskrifter Folkebevægelsen mod EUs sekretariat har registreret, at der er samlet ind (via hjemmeside og indsendte underskriftslister). Send lister ind! Masser af Folkebevægelsens komiteer, aktive medlemmer og venner har bestilt eller downloaded underskriftslister. Vi har intet overblik over, hvor mange underskrifter der derfor…

Indsamling i medierne

Medieomtale af underskriftsindsamlingen (udvalgte eksempler) DR P1 Debat 2. marts kl. 12.20: Skal folket spørges om finanspagten? Radio 24-7 2. marts: klik her! TV2 News 1. marts: Rohde: Vi skal op i forreste vogn Radio 24-7 9. februar: klik her! Nordjyske Stiftstidende 3. februar: Nordjyder kræver folkeafstemning TV2 Nyhederne 31. januar kl. 19.00: Folkeafstemning om…

Vi kræver traktatafstemning

Masser af mennesker støtter kravet om folkeafstemning. I følge en meningsmålingt foretaget for Altinget.dk er det 60 pct. af vælgerne. En lang række politiske partier og organisationer støtter også kravet. Her er links til nogle af de organisationer og partier: * Folkebevægelsen mod EU * Budskab fra Græsrødderne * Danmarks Kommunistiske Parti * Enhedslisten *…

Læs mere om den nye eurotraktat

Kortfattede spørgsmål og svar samt links om europagten (også kaldet finanspagten) Det ekstraordinære EU-topmøde i Bruxelles den 30. januar blev enige om en ny traktat, som skal underskrives på et nyt topmøde i Bruxelles den 1.-2. marts. Her forsøger vi at give svar på nogle få spørgsmål om denne traktat. Finanspagt eller eurotraktat? Dokumentet hedder…

Hul igennem til LO

Af Per Sørensen, 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) Konference den 28. marts og demonstration 29. marts Folkebevægelsen mod EU ”“ fagligt udvalg har i tæt samarbejde med EU-udvalget i BJMF sikret at Folkebevægelsens landsmøde udtalelse kom igennem til den nyligt afholdte LO-kongres, bragt frem på kongressen af delegerede fra BJMF. Udtalelsen kritiserede LO-ledelsens…

Links

Læs mere om Danmarks EU-formandskab på… EU-formandskabets officielle hjemmeside: eu2012.dk Folketingets EU-Oplysning – temaside om formandskabet: euo.dk/emner/eu2012 Forandring Nu! – initiativ i København: forandringnu.dk Horsens for et andet Europa: horsenseu2012.dk NOTAT – temanummer om formandskabet: notat.dk/det-danske-formandskab EUmodstand2012 – spoofsite oprettet af KP: eumodstand2012.dk

Folder: Verden er større end EU

Folder i forbindelse med kampagnender sætter fokus på EUs globale rolle Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU’s egne politikker er til skade for mennesker og natur mange steder i verden. Sådan står der…

Links i forbindelse med EUs globale rolle

Udvalgte i forbindelse med EUs globale rolle – om bl.a. handel med ulande, flygtningeforhold og menneskerettighedspørgsmål Solidaritetsorganisationer: – Mellemfolkeligt Samvirke – IBIS – Afrika Kontakt – Folkekirkens Nødhjælp Flygtningerelaterede organisationer: – Dansk flygtninghjælp – Røde Kors – Bedsteforældre for asyl – Frontexwatch – Frontex-kritisk* – Frontex Explude (Frontex-kritisk) – Refugees United Menneskerettigheder: – Institut for…

Nyhedsbrevet – oktober 2011

NYHEDSBREVET Oktober 2011. Nr 5. 15. årgang Kommentarer af Anders Olesen fra Byggefagenes Samvirke, Per Sørensen fra 3F BJMF og MEP Søren Søndergaard samt artikel på baggrund af tale af formand for Dansk Metal Horsens Bjarne Sørensen. Læs bladet i PDF-format. Klik på ikonet til højre! Artikler: Fagbevægelsen må op på lakridserne Det er vigtigt,…

Fagbevægelsen må op på lakridserne

Af Anders Olesen Det er vigtigt, at vi allerede nu gør os klart, hvilke spørgsmål, vi som faglige skal koncentrere os om Når nytårsklokkerne har lydt fra Rådhustårnet i København, er det ikke kun begyndelsen på et nyt år. Det er også begyndelsen på det danske formandskab for EU. Med folketingsvalget den 15. september og…

Så er det nu!

Af Per Sørensen, murersvend Markér kravet om en social protokol ved ministerrådsmødet i Horsens 23.-25. april 2012 Så er det nu, at vi fra faglig side skal kræve overfor den nye regering, når den til januar overtager EU-formandsskabet, at vi får indført den juridisk bindende sociale protokol. Vi kræver, at det nye folketing forpligter sig…

EU-kritiske erfaringer og tanker fra Metal Horsens

Journalistisk referat ved Eva Hallum Den 3. september bød Bjarne Sørensen velkommen til Folkebevægelsens faglige udvalgs møde i Horsens. Metal Horsens har igennem alle de år, hvor Bjarne har været formand, deltaget i og lagt rammer også til aktiviteter, der ikke netop udsprang fra forbundets top Bjarne sagde blandt andet: Metal Horsens har altid haft…

Glem ikke EU

Af MEP Søren Søndergaard Kommentar i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg Hele euro-konstruktionen er i dyb krise. Svaret fra euro-tilhængerne er, at så skal vi have en fælles økonomisk regering i EU. En regering, som i endnu højere grad skal kunne blande sig i de enkelte landes økonomiske politik. Hvad det betyder konkret har vi…

Hvad mener kandidaterne om EU?

5 aktuelle EU-spørgsmål til alle folketingskandidater. Læs deres svar her og find måske den kandidat, du vil stemme på… Folkebevægelsen mod EU har stillet 5 aktuelle EU-spørgsmål til stort set alle de folketingskandidater (omkring 800). 1. Mener du generelt, at EU’s magt i forhold til medlemslandene er? 2. Hvad vil du stemme, hvis der afholdes…

Om Folketinget

Kort rids af Folketinget og EU Folketinget er Kongeriget Danmarks parlament. Det sammensættes af 175 medlemmer valgt i Danmark, 2 valgt i Grønland og 2 i Færøerne. Folketinget vælges for op til fire år. Nyvalg til Folketinget skal udskrives inden udgang af perioden. Det seneste folketingsvalg fandt sted den 13. november 2007. Det næste finder…

FN’s flygtningehøjkommissariat kritiserer EU

Meldingen fra FN kommer efter tragedien i fredags, hvor en overfyldt båd med op til 500 flygtninge kæntrede ud for Tripolis kyst. Fredagens tragedie er imidlertid blot et enkelt eksempel på de livsfarlige vilkår, som bådflygtningene står over for. Tragedien skal yderligere ses i lyset af de mange triste episoder, der har været tidligere (se…

Er Danmark kun 20 procent demokratisk?

Artikel i uddelingsavisen “EU angriber velfærden og demokratiet” En tysk undersøgelse viste for nogle år siden, at ca. 84 procent af al tysk lovgivning i perioden 1998 til 2004 stammede fra EU. Og med Lissabon-traktaten og den økonomiske krise har EU tildelt sig selv endnu mere magt siden da. Som man kan læse på den…

EU undergraver demokratiet

Artikel i uddelingsavisen “EU angriber velfærden og demokratiet” Magten fosser fra Folketinget til EU. Når mellem 60 og 80 procent af gældende lovgivning herhjemme stammer fra EU, så har det naturligvis betydning for demokratiet. Det har det, fordi de folkevalgte politikere i Folketinget får mindre og mindre at skulle have sagt, men også fordi, at…

Europagt og økonomisk styring

Udvalgte artikler og links om europagten, traktatændringen om den såkaldte stabilitetsmekanisme og de seks direktiver om økonomisk styring Den globale finanskrise har ramt euroland så hårdt især i de sydlige regioner, at masser af finanseksperter har stillet spørgsmålstegn ved euroens overlevelse. For at redde dette centrale, politiske prestigeprojekt for EU, har EU-Kommissionen, EU-præsidenten og Rådet…

Nyhedsbrevet – april 2011

NYHEDSBREVET April 2011. Nr 3. 15. årgang Artikel om europagten og kommentarer af MEP Søren Søndergaard, Per Sørensen fra 3F BJMF og udvalgsformand Eva Hallum. Læs bladet i PDF-format. Klik på ikonet til højre! Artikler: Europagt for lavere løn og højere pensionsalder Artikel af Ib Roslund – klik her! Fagligt aktiv EU-modstand i Europa Artikel…

Europagt for lavere løn og højere pensionsalder

Børsting velsigner pagten, men FOA og en lang række lokale LO-formænd og fagforeninger holder fast i en modstand, som europæisk LO opfordrer til Af Ib Roslund ”Lønnen skal EU holde sig væk fra”, sagde LOs formand Harald Børsting 4. marts til Nyhedsbrevet i forbindelse med udsigten til en ny europagt, hvor EU sætter mål for…

Faglig aktiv EU-modstand i Europa

En Europæisk Arbejdeforbindelseskomite med repræsentanter fra 16 lande skal forberede en konference om kampen mod EU Af Per Sørensen, 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening ’Den europæiske arbejderforbindelses komité’ er sammensat af hovedsageligt faglige personer fra 15 lande, og har netop holdt møde om organisering af modstanden mod EU. Hovedemnet var givet efter EU-topmødet i…

Folkeafstemning om Europagten nu!

Stop angrebet på lønmodtagerne – kommentar i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg Af Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet EU-lederne havde travlt, da de mødtes til topmøde i slutningen af marts. På papiret handlede det om at redde det skrantende euro-projekt og forbedre konkurrenceevnen. Men reelt handlede det om nye angreb på lønmodtagerne. Topmødet vedtog en…

God 1. maj ”“ styrk EU-modstanden

Styrk det danske Folketing ”“ EU skal ikke bestemme! Af Eva Hallum, Fagligt udvalg, Folkebevægelsen mod EU Når vi i år fejrer 1. maj ved vi, at alle taler folketingsvalg. Samtidig presser EU sig ind over Folketingets mulighed for at bestemme over velfærdsydelser og fagbevægelsens mulighed for at forhandle løn- og arbejdsforhold. I Folkebevægelsens faglige…

Nyhedsbrevet – marts 2011

NYHEDSBREVET Marts 2011. Nr 2. 15. årgang Artikel med FOAs forbundsformand Dennis Kristensen og kommentarer af MEP Søren Søndergaard og Per Sørensen fra 3F BJMF. Læs bladet i PDF-format. Klik på ikonet til højre! Artikler: Ny europagt vil give EU magt over lønregulering Artikel om ny europagt og LOs modstand mod EU-indblanding på lønområdet –…

Ny europagt vil give EU magt over lønregulering

– Hold Danmark helt ude af pagten, siger Folkebevægelsens Søren Søndergaard. – Lønnen skal EU holde sig væk fra, siger LOs formand Harald Børsting Af Ib Roslund På EUs topmøde i Bruxelles den 4. februar præsenterede Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy forslaget til en såkaldt konkurrencepagt. Af medieomtalen fremgår det klart,…

Retsundtagelsen hindrer nyt forslag om social dumping

Retsundtagelsen betyder, at Danmark ikke er bundet af EU-kommissionens forslag til sæsonarbejderdirektiv, der vil gøre det lettere for arbejdsgiverne, at hente billig arbejdskraft udenfor Unionen MEP Søren Søndergaard og Maj Aslett-Rydbjerg, Bruxelles I juli 2010 barslede Kommissionen med et forslag til sæsonarbejderdirektiv, som skal gøre det nemmere og hurtigere, at hente billig arbejdskraft udenfor EU.…

EU og efterlønnen

Af Per Sørensen, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Efterlønsordningen blev vedtaget og sat i kraft i 1979, som en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning – endda med partiet Venstres stemmer i Folketinget. Men lige siden har der stået blæst om denne ordning. Hvem husker ikke den store renovering i 1999 under Poul Nyrup Rasmussens regeringstid, hvor ordningen…

Bryd med EUs magt over vores folketing

Vi vil bevare både 37 timers ugen og efterlønnen Kommentar i Nyhedsbrevet februar 2011 af Eva Hallum, formand for fagligt udvalg SF-socialdemokraternes ledere lover os efterlønnen. Men de ved, at EU har henstillet til Danmark om at fjerne vores efterlønsordning. Ikke desto mindre har SF-socialdemokraternes ledere fremført til pressen, at de har spurgt EU og…

Sæsonarbejderdirektiv – mere social dumping

EU-kommissionen vil gøre det lettere for arbejdsgiverne, at hente billig arbejdskraft udenfor Unionen. Værktøjet er fælles regler for indrejse- og opholdsvilkår for arbejdere fra tredjelande I juli fremlagde Kommissionen to forslag, som skal gøre det nemmere og hurtigere at hente billig arbejdskraft uden for EU. Forslagene retter sig mod henholdsvis sæsonarbejdere og udstationerede virksomhedsansatte. Fælles…

Nyhedsbrevet – November 2010

NYHEDSBREVET November 2010. Nr 4. 14. årgang Artikel med FOAs forbundsformand Dennis Kristensen og kommentarer af MEP Søren Søndergaard og Per Sørensen fra 3F BJMF. Læs bladet i PDF-format. Klik på ikonet til højre! Artikler: FOAs formand Dennis Kristensen: EU skal ikke blande sig i arbejdsmarkedet Uddrag af interview i “EU i hverdagen” på Albertslund…

FOAs formand Dennis Kristensen: EU skal ikke blande sig i arbejdsmarkedet

Uddrag af interview i “EU i hverdagen” på Albertslund Nærradio 17. august – bragt i Nyhedsbrevet fra fagligt udvalg november 2010 Forbundet FOA, som holder kongres i Odense 17.-19. november, har været meget aktive i protesterne mod regeringens finanslovsforslag. I den forbindelse var FOAs formand Dennis Kristensen i radioprogrammet ”EU i hverdagen”, som laves af…

Nyhedsbrevet – September 2010

NYHEDSBREVET – September 2010. Nr 3. 14. årgang Med artikler om 3Fs kongres og faglig konference mod social dumping, om pirathavne og vindmøller, om arbejdskonfence i Berlin og om EFS’ europæiske aktionsdag 20. september. Læs bladet i PDF-format. Klik på ikonet til højre! Artikler: Stop social dumping EU fremmer underbetaling af udenlandsk arbejdskraft. Hvad er…

Bekæmp social dumping – med eller uden EU

Kommentar i Nyhedsbrevet fra fagligt udvalg november 2010 af MEP Søren Søndergaard Den nyligt overståede 3F-kongres i Aalborg besluttede at arbejde for, at EU’s traktat-grundlag skal tilføjes en såkaldt social protokol. En protokol, som skal gøre op med at lønmodtagernes faglige rettigheder hele tiden underordnes EU’s indre marked og kravet om fri bevægelighed for kapital,…

EU splitter den nordiske arbejdsmarkedsmodel

Kommentar i Nyhedsbrev fra fagligt udvalg af Per Sørensen, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening De nordiske landes forskellige tilhørsforhold til EU fører til forskellige konsekvenser af EU-kommissionens fagforeningsfjendske direktivers og EF-domstolens lige så fagforeningsfjendske dommes indflydelse på den nordiske kollektivaftalemodel. Sverige hårdt presset I Sverige, som er fuldt medlem af EU ”“ dog ikke…

10 året for euro nej – vær med til at markere det!

Tirsdag den 28. september er det 10 år siden, at 53,2 pct. af danskerne stemte nej til at udskifte vores egen valuta med EUs såkaldte fælles mønt. Det markerer Folkebevægelsen mod EU op til og på selve dagen med festlig sammenkomst og landsdækkende fremstød Lørdag den 25. september kl. 13.00-15.30 åbner Folkebevægelsen mod EU dørene…

“EU er årsagen til alle forringelser”

Artikel i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg September 2010 Folkebevægelsn mod EUs fagligt udvalg ved Eva Hallum (DS), Kirsten Anette Christensen (LFS) og Per Sørensen 3F BJMF deltog igen i en EU-kritisk faglig konference sammen med fagforeningsfolk fra 16 lande i Europa. Det var hovedsageligt repræsentanter for det offentlige område, så derfor var det en…

Stop social dumping

Artikel i Nyhedsbrevet fra Folkebevægelsens faglige udvalg September 2010 Omkring 15 polakker bor på en byggetomte i midten af Brønderslev og får omkring 50 kroner i timen af en entreprenør, der tidligere er idømt en bod i Arbejdsretten for ulovlig underbetaling. TIB i Nordjylland har kørt en blokade hen over sommeren, men der er endnu…

Traktaten

Kort introduktion til Lissabon-traktaten Lissabon-traktaten trådte i kraft 1. december 2009 og er EUs juridiske grundlag. Den blev underskrevet af EU-landenes regeringsledere – herunder daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen – allerede den 13. december 2007 på et topmøde i Lissabon. Udgangspunktet for teksten er oprindeligt det tidligere EU-konvents udkast til en Traktat om Forfatning for…

Lissabon-traktaten

En gennemgang af EUs forfatning af Sven Skovmand, forfatter, tidl. MF (R) og tidl. MEP (Folkebevægelsen) Indholdsfortegnelse: Et langt skridt henimod unionen Præsident og udenrigsminister Parlamentet bliver det vigtigste Danmarks stilling svækkes EU’s udenrigsminister Militæret skal styrke EU skal kunne fastsætte straffe Den danske retsundtagelse Den militære undtagelse Charteret for menneskerettigheder EU-retten får stadig forrang…

Aktiviteter

Folkebevægelsen mod EU foretager sig forskellige ting i forbindelse med det internationale klimatopmøde i København den 7.-18. december 2009. Demonstration i København lørdag den 12. december Lørdag den 12. december starter en større og fredelig demonstration kl.13.00 på Christiansborg Slotsplads med kurs mod Bella Center på Amager, hvor topmødet foregår. Parolerne er ganske simpelt “Kloden…

Film om EU og klimaet

Foreslå en film – klik her! Greenpeace: Hundreds of activists demand EU “Bail out the planet” Marts 2009: Mere end 300 aktivister fra 20 forskellige lande anholdt i Bruxelles for at gribe ind og kræve en finansiel forpligtelse til at bekæmpe klimaændringerne… http://www.youtube.com/watch?v=0RVp8Q6H9e0 Friends of Earth: Act now! December 2008: Friends of the Earth grupper…

Udgivelser om klima og miljø

EUs klimapakke: For lidt og for dårlig Fire siders uddelingsavis udgivet af Folkebevægelsen mod EUs delegation i GUE/NGL i december 2009. Læs den i PDF-format – klik på PDF-ikonet til højre! Gratis! Miljøet og EU 13 påstande og svar om EUs indflydelse på miljøet, naturen og sundheden. 32 siders pixibog udgivet af Folkebevægelsen mod EUs…

Artikler og oplysninger

Foreslå en artikel – klik her! !! Denne side er under opbygning !! Artikler og kommentarer i Folk i Bevægelse No deal – Artikel i Folk i Bevægelse 7 – 2009 Klima-aftale uden EU-kritik? – Artikel i Folk i Bevægelse 7 – 2009 EUs klimapakke – indholdet og kritikken – Artikel i Folk i Bevægelse…

Links om emnet

Foreslå et klimalink – klik her! FN og klimaet – COP15 (officiel hjemmeside for Klimakonferencen i København december 2009) – FNs side om klimakonferencer EU om klimaet – Kommissionens side om emnet – EUs miljøagentur – Folketingets EU-Oplysnings side om emnet Danske myndigheder – Klima og energiministeriet – Miljøstyrelsen – Energistyrelsen – Danmarks Metorologiske Institut…

Back To Top